Companies - Abattoir products, non-processed - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ALDAGOT

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ,КОМИСИОНЕРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, АГЕНСТВО, КОНСИГНАЦИЯ, МАРКЕТИНГОВА, КОНСУЛТАНСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, НАЕМАНЕ И ЛИЗИНГ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, НОУ-ХАУ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В Р БЪЛГАРИ

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

NENOVI

ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТИ. ТРАНСПОРТНА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИМПРЕСАРСКА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТИ. МАРКЕТИНГ. ИМПОРТ. ЕКСПОРТ. РЕЕКСПОРТ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ. НОУ-ХАУ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ ПРЕДИМНО С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

GEPARD

ОБРАБОТКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СУРОВИ КОЖИ /БЕЗ ДИВЕЧОВИ/ И ПРОИЗВОДСТВО ОТ ТЯХ ИЗДЕЛИЯ; ТЪРГОВИЯ И ТРАНСПОРТ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ХИМИКАЛИ ЗА КОЖАРСКАТА И ДРУГА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С НЕЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ РЕЖИМ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БИЛКИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИЯ РЕЖИМ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Food
 • Poultry abattoirs
 • Abattoirs...

DJERONIMO - KLANIZA

Производство на месо и месни продукти от свинско месо, телешко месо, говеждо месо, биволско месо и агнешко месо. Произвежда и търгува с прясно месо, сланина, колбаси, кайма, месни полуфабрикати, месни консерви и други изделия от месо. Преработка на месо от свине и производство на свинско месо и месни продукти; Преработка на месо от телета и говеда и производство на телешко месо и месни продукти; Преработка на месо от биволи и производство на биволско месо и месни продукти; Преработка на месо от агнета и овце и производство на овче и агнешко месо и месни продукти; Кланицата ще предлага свинско трупно месо, телешко трупно месо и агнешко трупно месо, съобразно с всички санитарно-хигиенни изисквания и с гарантиран произход. Търговска дейност с промишлени стоки и изделия, стоки за бита, консумативни стоки на едро и дребно; Производство,преработка и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход; Външноикономическа дейност-внос и износ, всяка незабранена от закон дейност

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

SHENEL - SHABAN SHABAN

Търговия с всякакви стоки незабранени от закона в собствена магазинна мрежа и на други места разрешени от закона и тяхната продажба в левове ивалута при спазване на валутните разпоредби, посредничество / при издадено разрешение от надлежен орган/ на чуждестранни фирми, вътрешен и международен транспорт, товаро - пътнически таксиметрови услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина, откриване на оказионен магазин, бартерни сделки с чуждестранни фирми, отглеждане изкупуване, угояване на живатни и продажба на животинска продукция в суров и преработен вид, търговия с животни, производство, изкупуване, преработка и продажба на плодове и зеленчуци, скара-бира, ресторантска дейност, приготвяне и сервиране на ястия, салати, сервиране на алкохолни и безалкохолни напитки, сладкарски, шоколадови, тютюневи изделия, ядки идруги специалитети, производство и продажба на топли закуски, кафе и чай, откриване на заведения от типа на кафе-аперитив за занимателни игри, като шах, табла, карти, домино със сервиране на безалкохолни напитки, кафе, чай, цигари, плетачни услуги, шиене и плетене на конфекция и продажба на готови облекла, извършване на строителниуслуги- ново строителство, ремонт и сглобяване на железни конструкции, обущарски, фризьорски и бръснарски услуги, ремонт и пълнене на газови запалки, стъкларски услуги, поправка на всякакъв вид електрически домакински уреди, видео и звукозапис, продажба на видео и аудио касети, поправка на радио и телевизионни апарати и касетофони, производство и продажба на сладкарски изделия, ядки, семки, отглеждане и продажба на цветя и декоративни растения, посредническа дейност при покупко продажба на движими и недвижими имущества, всякакъв вид авто и мото сервизни услуги на всички МПС, вулканизация и балансиране на гуми, хотелиерски услуги, изкупуване, поправка и продажба на употребявани вещи, дрехи за битови нужб

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

BEEF MEET VELINGRAD LTD

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО,БЕЗ МЕСО ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ; ЖИВОТНОВЪДСТВО; ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК, С ДРУГО НАПРАВЛЕНИЕ; ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ДОБИВ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД; ИЗНОС НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА И МЕБЕЛИ; ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ .ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ.СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАРКЕТИНГ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ,РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ,ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ,ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ,ЛИЗИНГ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА Производство преработка месо

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

AYSAM

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕННО ПРОИЗВОДСТВО ,В ТОВА ЧИСЛО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ РЕАЛИЦАЦИЯТА И НА ПАЗАРА ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ; КОМИСИННИ ,СПЕДЕЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ ; МЕНИТЕЛНИЦИ ,ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ;СКЛАДОВИ СДЕЛКИ ;ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ ;СТОКОВ КОНТРОЛ ;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ; ХОТИЛЕРСКИ ,ТУРИСТИЧЕСКИ ,РЕКЛАМНИ ,ИНХОРМАЦИОННИ ,ПРОГРАМНИ ,ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ ;РЕСТОРАНТЬОРСТВО ; ПОКУПКА , СТРОЕЖ ,РЕМОНТ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ ИЛИ ОТДАВАНЕТО ИМ ПОДНАЕМ ;ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ/СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО /;АРЕНДУВАНЕ И ПРЕАРЕНДУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И /ИЛИ НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ; МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ;ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ ,МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ,ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ,ИЗНОС,ВНОС,РЕЕКСПОР

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

CASING BULGARIA

Търговия с промишлени и хранителни стоки, безалкохолни напитки и стоки за бита; търговия с цигари и алкохол след съответните разрешения; търговия с петролни продукти; строеж и експлоатация на бензиностанции и газостанции; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; антикварство; ресторантьорство; хотелиерство; туристически услуги; комисионерство, търговско представителство и посредничество; лизингова и транспортна дейност; превоз на пътници и товари с товарен и лекотоварен автомобилен транспорт в страната и чужбина; валутни сделки след съответното разрешение; оказионна дейност; извършване на дейност като заложна къща; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; рекламни, инфрмационни, програмни, импресарски дейности; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство и търговия със селскостопанска продукция; семепроизводство; механизирани услуги в областта на растителната защита; консултантски услуги за обработка на селскостопански земи; счетоводни услуги; международен транспорт и туризъм; външнотърговска и външноикономическа дейнос

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

MARK 1

TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ B ПЪPBOHAЧAЛEH, OБPAБOTEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CTPOИTEЛHO ПPOEKTИPAHE, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBИЯ, CЬБИPAHE, ИЗKУПУBAHE И PAЗФACOBAHE HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; XOTEЛИEPCTBO; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CTУДEHИ И TOПЛИ ЗAKУCKИ; OTKPИBAHE HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE; ДЪPBOДOБИB И ПPEPAБOTKA HA ДЪPBECИHA; TЪPГOBИЯ C TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ И AЛKOXOЛ CЛEД CHAБДЯBAHE C ЛИЦEHЗ; ИЗГPAЖДAHE HA EЛEKTPOИHCTAЛAЦИИ И EЛEKTPOИHCTAЛAЦИOHHИ CЪOPЪЖEHИЯ CЛEД ЛИЦEHЗ; ИЗГPAЖДAHE HA EЛEKTPOПPEHOCHИ MPEЖИ, CЛEД CHAБДЯBAHE C ЛИЦEHЗ; ИЗГPAЖДAHE HA MOЩHOCTИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛ.EHEPГИЯ, CЛEД CHAБДЯBAHE C PAЗPEШEHИE И ЛИЦEHЗ; CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ PAБOTИ И ИЗГPAЖДAHE HA EHEPГИЙHИ OБEKTИ, OTГЛEЖДAHE HA ЖИBOTHИ, KЛAHE HA EДPИ И ДPEБHИ ПPEЖИBHИ ЖИBOTHИ И CBИHE, TPAHЖИPAHE HA CЪЩИTE И MECOПPEPAБOTKA; XЛAДИЛHO CЪXPAHEHИE HA ДOБИTOTO MECO; ПPEPAБOTKA HA ФУPAЖИ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, PAЗPEШEHИ OT БЪЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTB

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

ALEKO 2009

Управление на активи, вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; дистрибуция, спедиционна и комисионна дейност; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламни и информационни услуги; франчайзинг; покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителен и инвеститорски контрол; търговия и дистрибуция на лекарствени средства; хотелиерство и ресторантьорство, заведения за бързо хранене, клубове, барове, дискотеки, туристическа и туроператорска дейност; търговия с петролни продукти; ремонтна и автомонтьорска дейност, автосервиз и автомивка; мениджмънт, маркетинг и реклама; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; таксиметрови услуги, транспортни услуги с лични и наети транспортни средства и всякакъв вид строителна механизация в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, разрешена от закон

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

KLARA ABC

ОТГЛЕЖДАНЕ, РАЗВЪЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ПРЕРАБОТКА НА МЕСО, ТЪРГОВИЯ С МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; АВТОРЕМОНТНА И БОЯДЖИЙСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА. ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ РАЗВИВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 • Food
 • Abattoirs
 • Abattoir products, non-processed

KOMIS

ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, CЪXPAHEHИE И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT C BHOCHИ, MECTHИ И COБCTBEHИ HA ДPУЖECTBOTO CTOKИ И УCЛУГИ, BHOC И ИЗHOC HA PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ГOPИBA И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, KOMИCИOHHИ, БAPTEPHИ И ДPУГИ CПEЦИФИЧHИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO, OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA BEPИГA OT MAГAЗИHИ, PECTOPAHTИ, XOTEЛИ, OPГAHИЗИPAHE HA УBECEЛИTEЛHИ, ЗAБABHИ И PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ /CЛEД PAЗPEШEHИE/, TOBAPOПЪTHИЧECKИ УCЛУГИ HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ГPAЖДAHИ, ФИPMИ, ДЬPЖABHИ И OБЩECTBEHИ OPГAHИЗAЦИИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ПOKУПKA, CTPOИTEЛCTBO, ПPOEKTИPAHE, ПPOУЧBAHE И PEKOHCTPУKЦИЯ HA CГPAДИ ДPУГИ CЪOPAЖEHИЯ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ EKCПЛOATAЦИЯ И ПPOДAЖБA, HAEMAHE И OTДABAHE ПOД APEHДA HA ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ, MEXAHИЗИPAHИ CEЛCKOCTOПAHCKИ УCЛУГИ-PEMOHT HA CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, OБPAБOTKA HA ЗEMЯTA, OTДABAHE И ПOЛУЧABAHE HA ДPУГИ BEЩИ ПOД HAEM, BHOC И ИЗHOC HA XPAHИTEЛHИ CTOKИ, ПPOДУKЦИЯ HA ЛEKATA ПPOMИШЛEHOCT, KOЗMETИKA, ЦИГAPИ /CЛEД CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE/ И ПAPФЮMEPИЯ, CTOKИ ЗA БИTA, AЛKOXOЛHИ /CЛEД CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE/ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, TЬPГOBИЯ CЬC CПИPTHИ /CЛEД CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE/ И ПOДCЛAДEHИ HAПИTKИ И COKOBE, KOHCУЛTAЦИИ ЗA ABTOCEPBИЗHИ БAЗИ, OФИCИ И ДPУГИ HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ ГPAЖДAHИ /CЪГЛACHO ЗAKOHOДATEЛCTBO

 • Food
 • Poultry abattoirs
 • Abattoirs...
Back to top