Companies - Baby foods - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ILEA - M

Производство детски диетични други хомогенизирани храни Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни, производство на храни със специално предназначение: храни за кърмачета, детски хомогенизирани храни на млечна, месна и друга основа, бебешки храни, храни, предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло, диетични храни за специални медицински цели, храни с намалено съдържание на натрий, вкл. диетична сол с намалено съдържание или несъдържаща натрий, безглутенови храни, храни предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти, храни за диабетици; внос-износ, комисионна, лизингова дейност, превозна, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна, интелектуална, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен стопански туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, производство, представителство на местни и чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, реекспорт и всякакви други дейности, които не са забранени със закон

  • Food
  • Diet products
  • Health products...

FURISTO

Производство детски диетични други хомогенизирани храни Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни, производство на храни със специално предназначение: храни за кърмачета, детски хомогенизирани храни на млечна, месна и друга основа, бебешки храни, храни, предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло, диетични храни за специални медицински цели, храни с намалено съдържание на натрий, включително диетична сол с намалено съдържание или несъдържаща натрий, безглутенови храни, храни предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти, храни за диабетици; внос-износ, комисионна, лизингова дейност, превозна, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна, интелектуална, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен стопански туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, производство, представителство на местни и чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, реекспорт и всякакви други дейности, които не са забранени със закон

  • Food
  • Diet products
  • Health products...
Back to top