Companies - Bath and shower products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

PROFIASSIST

Посреднически услуги по наемане и предоставяне на персонал (работна сила) за страната и чужбина; управление на персонал; лизинг и консултантски услуги по консултиране на фирми и физически лица за работа в страната и чужбина; сделки на търговско и трудово посредничество и представителство; сделки в областта на социалните услуги, подпомагане и мениджмънт; организиране и извършване на превози по море, на товари, пътници и багажи, извършване на морски услуги – агентиране, посредничество в корабоплаването, консултации и други в областта на търговското корабоплаване, извършване на товаро-разтоварни операции с плаващ кран, проучване и почистване на морското дъно, изваждане на имущество от морското дъно, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, международна търговия, комисионна, складова, лизингова дейност, спедиторска и консултантска дейност, транспортна дейност, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, строителство и обзавеждане на промишлени и жилищни сгради, сделки в строителството, строително- ремонтни работи; Търговски сделки с недвижими имоти; Производство, изкупуване и продажба на селско- стопанска продукция; покупко-продажба на недвижими имоти, електронна търговия и разплащания; бартерни сделки; както и всяка друга разрешена от закона дейност

  • Hygiene and cleaning
  • Bath and shower products
  • Perfumes and perfumery products...

DRAGO

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE HA ЖИЛИЩHИ, CTOПAHCKИ И ДPУГИ CГPAДИ, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, BKЛЮЧИTEЛHO ИЗBЪPШBAHE HA БAPTEPHИ CДEЛKИ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, B TOBA ЧИCЛO HA AЛKOXOЛ И ЦИГAPИ, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ, B CПEЦИAЛHO ПOCTPOEHИ ЗA ЦEЛTA ПOMEЩEHИЯ, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAФE-AПEPATИB, БAP И ДPУГИ, B OБPACTTA HA OБЩECTBEHOTO XPAHEHE, ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA KAБEЛHИ MPEЖИ И TЯXHATA EKCПЛOATAЦИЯ, ДOCTABKA И PAЗПPOCTPAHEHИE HA ИHTEPHET, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ CДEЛKИ, BOДEHИ ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH И ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHA, OPГAHИЗИPAHE HA XAЗAPTHИ ИГPИ C ИГPAЛHИ ABTOMATИ И HA ЖИBO, B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KOMИCИOHHИ, CПEДИИЦOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЗИHГ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ KAKTO И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, CДEЛKИTE ЩE CE ИЗBЪPШBAT B CTPAHATA И ЧУЖБИH

  • Hygiene and cleaning
  • Bath and shower products
  • Perfumes and perfumery products...
Back to top