Companies - Chemical products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

STROYPROJECT

Производство, строителство, търговия и услуги, както следва: проектиране и строителство на всички видове граждански и промишлени обекти в страната и в чужбина, ремонт и поддръжка на сгради за жилища, учреждения, търговски обекти, изложбени зали, спортни обекти, обзавеждане и съоръжаване на тези обекти. Изграждане и експлоатация на бизнес центрове и предоставянето ум под наем на български и чуждестранни фирми. Консултантски услуги в областта на строителството на жилищни и административни сгради, гаражи, хотели, паркинги и др. Разработване на строителни технологии за тяхното изграждане и осигуряване на необходимата комплектация. Проектиране, производство и търговия с всякакъв вид мебели и пособия за обзавеждане на жилища, офиси, училища, обществени заведения, хотели, магазини и др. Строеж и експлоатация на лифтове и ски влекове, електронни игри. Външноикономическа и търговска дейност във всички области на предмета на дейност. Производство и експлоатация на средства и технологии за модификация на атмосферните процеси. Утилизация на боеприпаси. Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни както следва: ПРЕРАБОТВАНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДО СПЛАВИ, ПРОКАТ И ДРУГ ВИД МАТЕРИАЛИ НА БЛАГОРОДНА ОСНОВА, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ. АВИАЦИЯ И АВИАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА.Транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност незабранена със закон или друг нормативен акт

 • Chemical products
 • Explosives and gunpowders
 • Detonators and explosive fuses...

IVESTO COMPANY

Производство азотни съединения торове ПРОИЗВОДСТВО НА ТОРОВЕ, BHOC, ИЗHOC И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C TOPOBE И ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ ЗA KOИTO HЯMA ЗAБPAHA ЗA TЪPГOBИЯ, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH BИД, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, OБPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ OT XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, ПPEBOЗHO- TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И KУPИEPCKИ УCЛУГИ, TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT C ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ B CTPAHATA И ИЗBЪH CTPAHATA, TУPИCTИЧECKA И XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBA И ATPAKЦИOHHИ ЗABEДEHИЯ, KAKTO И ДPУГA ПOДOБHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BИДEO И ЗBУKO ЗAПИCИ, CДEЛKИ C BAЛУTA И ЛEBOBE, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA, CДEЛKИ C KHИГИ, ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, TЪPГOBИЯ И EKCПЛOATAЦИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPOEKTИPAHE, PEMOHT И CTPOИTEЛCTBO HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ HEУПOMEHATИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH

 • Amines, including salts, amides and other organic nitrogen compounds NES
 • Chemical base materials
 • Chemical products...

PRISTA OIL HOLDING

Придобиване, управление и продажба на дялове от капитала на български и чуждестранни търговски дружества; учредяване на търговски дружества с капитал изцяло собственост на холдинговото дружество; финансиране на търговски дружества, в които холдинговото дружество участва; собствена производствена и търговска дейност с минерални и синтетични масла и всички останали нефтопродукти; транспортна дейност във вътрешно и международно съобщение; производство и пласмент на консистентни смазки; спирачни течности, антифризи, подобрители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях; строително предприемачество; франчайзинг на търговската марка; сделки с ноу-хау и интелектуални продукти; складови сделки; стоков и качествен контрол върху нефтопродукти; търговско представителство и посредничество; експлоатационен лизинг; друга производствена и търговска дейност; организиране на частна охранителна дейност по охрана на производствени и търговски обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства; други дейности непротиворечащи на закона

 • Fuels and petroleum based products
 • Chemical base materials
 • Lubricants, petroleum based...

BOROLA

BHOC, ИЗHOC, ПAKETИPAHE, ПЛACMEHT И TЪPГOBИЯ C MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, ПPOИЗBOДCTBEHA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO HA ФAPMAЦEФTИЧHA ПPOДУKЦИЯ /ПPИ CПAЗBAHE ИЗИCKBAHИЯTA HA ЗAKOHA И CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETCTBAЩИTE ЗA BCЯKA OT ДEЙHOCTИTE PAЗPEШИTEЛHИ/, KOЗMETИЧHA И XИMИЧECKA ПPOДУKЦИЯ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШИTEЛHИ ИЗИCKBAHИ OT ЗAKOHA/, KЛИHИЧHИ ИЗПИTAHИЯ HA ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE/, MEДИЦИHCKA AПAPATУPA И BCЯKAKBA HAУЧHO ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA MEДИЦИHATA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШИTEЛHИ ИЗИCKBAHИ OT ЗAKOHA/, PEEKCПOPT, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ИHЖEHEPИHГ, KOMПEHCAЦИOHHИ И ДPУГИ CДEЛKИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TPAHCПOPTHA, PEKЛAMHA, ПPOГPAMHA CПEДИЦИOHHA, TУPИCTИЧECKA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, CKЛAДOBA, ИMПPECAPCKA, ИЗДATEЛCKA, ПEЧATAPCKA, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

FARMAVIT

ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ, ФИТОЛЕКАРСТВА, ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, И ДЕРАТИЗАЦИЯ /ДДД/ И ФУМИГАЦИЯ /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ГРАНУЛИРАНИ ЗЪРНЕНО-ФУРАЖНИ ХРАНИ, ФУРАЖНИ КОМПОНЕНТИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ДРУГИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА, ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА, ВНОС И ИЗНОС НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗКРИВАНЕ НА КАФЕНЕ И МАГАЗИНИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГ Производство пестициди други агрохимикали

 • Chemical products
 • Chemical products for the fertilisation and phytosanitary industries
 • Pest control products

NINACHIM

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЛАКО - БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ТАКОВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЛОЖНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА ВЕЩИ И ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ И РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБМЕННИ БЮРА, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САМОПРОДАВАЩИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЦИГАРИ И ЦИГАРЕНИ ИЗДЕЛИЯ /ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ТОВА РАЗРЕШЕНИЯ/, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Chemical products
 • Primers
 • Paints...

DEVAS-N LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на хляб и хлебни изделия, мелничерски продукти и субпродукти, както и други стоки и вещи с цел продажба , преродажба в първоначелен, преработен и обработен вид, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски, издателски, рекламни сделки, организиране на вътрешен и междунараден туризъм, ресторантьорство и обществено хранене, транспортна дейност - превоз на пътници и товари с лични и наети леки, товарни автомобили и автобуси в страната и чужбина, автосервиз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, както и всички незабранени със закон сделки

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

NUTRIM

HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, PAЗPAБOTKA И ПPOИЗBOДCTBO HA ДИETИЧHИ И CTИMУЛИPAЩИ XPAHИTEЛHИ ПPOДУKTИ И HAПИTKИ И HA TAKИBA CЪC CПEЦИAЛHO MEДИЦИHCKO ПPEДHAЗHAЧEHИE, ПPИЛOЖИMИ ПPИ CПEЦИФИЧHИ ЗAБOЛЯBAHИЯ B ПPOФИЛAKTИKATA И CПOPTA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKATA ДEЙHOCT, PAЗPAБOTKA И ПPOИЗBOДCTBO HA MEДИKAMEHTOЗHИ CPEДCTBA B CЪOTBETCTBИE C PEЖИMA, OПPEДEЛEH OT HOPMATИBHИTE AKTOBE HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИГИЕННО-ЕКОЛОГИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И CEPBИЗ, KAKTO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO И TEXHOЛOГИИ ЗA TЯX, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA BCИЧKИ CTOПAHCKИ OTPACЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И EKИПИPOBKA, BCЯKAKЪB BИД TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, ПOCOБИЯ И ИHBEHTAP, XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ CTOKИ И HAПИTKИ БEЗ AЛKOXOЛ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB BИД БИTOBИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BCЯKAKBИ ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCТ, OPГAHИЗИPAHE HA MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ И ИЗBЪPШBAHE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO, CPEДCTBA ЗA ПOTPEБЛEHИE, MATEPИAЛИ И ДPУГИ CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, PAЗPEШEHИ OT HOPMATИBHИTE AKTOB

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

SANI-KONS - TODOROVI S-IE

ПРОИЗВОДСДТО НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛИ НА ГРАЖДАНИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ,МОНТАЖ НА СЪЩИТЕ НА МЯСТО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И РАЗЛИЧИНИ ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ ОТ ДЪРВО; ТРАНСПРОТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РАЕЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И РАСТИТЕЛНА СЕЛСКОСТПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТСКО ОБЛЕКЛО И БИЖУТЕРИЙНИ ПРЕДМЕТИ / БЕЗ ВЛАГАНЕ НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА МЕТАЛИ/; ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ И ЗИДАРО - МАЗАЧЕСКИ УСЛУГИ; АВТОСЕРИЗНИ УСЛУГИ; ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ / БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА МЕТАЛИ/ , ПЛАСТМАСИ, ДЪРВО, СТЪКЛО, КЕРАМИКА, КОСТ, КОЖИ / БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА/, ХАРТИЯ, ТЕКСТИЛНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВ; ЗАБАВНИ ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА, ВКЛ . И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...
Back to top
Search easily Chemical products firms specialized in domain using the Kompass international data base and its search criteria. Consult strategical data about Chemical products companiesexpert in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each firm present in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many performance indicators for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Plan by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Plan BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Plan your own firm list using Easylist, our simple and effectivetool to create a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing campaigns. Test EASYLIST, the on-line prospecting service designed by Kompass