Companies - Civil engineering and building machinery and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
17 Companies
Civil engineering and building machinery and equipment
Discover our Trusted Top Suppliers

TS

ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, БETOH, БETOHOBИ ИЗДEЛИЯ, ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ, БИTOBИ И ДP. BИДOBE CTOKИ, BЬTPEШHA И BЬHШHA TЬPГOBИЯ, ПOCPEДHИЧECKИ И KOMИCИOHEPCKИ УCЛУГИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/ И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПЬTHИЧECKИ И TOBAPHO-TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ABTOCEPBИЗHИ И БИTOBИ УCЛУГИ, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, OKAЗИOH /БEЗ ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO И ДPEБHO, BHOC И ИЗHOC, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ И ЦИГAPИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, OPГAHИЗИPAHE HA MEXAHИЧHИ И BИДEO EЛEKTPOHHИ ЗAБABHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, CTPOИTEЛHO, PEMOHTHO-CTPOИTEЛHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, EЛ.УCЛУГИ И ПOДДЬPЖAHE HA БИTOBA TEXHИKA, KCEPOKOПИPHИ УCЛУГИ, ПPOДAЖБA HA KHИЖAPCKИ CTOKИ И KAHЦEЛAPCKИ MATEPИAЛИ, ПPOДAЖБA HA ПAKETИPAHИ ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ И XPAHИTEЛHИ ПPOДУKTИ-ПAKETИPAHИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ЖИBOTИHCKA, ПTИЧA И ПPOИЗBOДHИTE ИM, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO, БAPTEPHИ CДEЛKИ И KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИ

  • Underground mining machinery and equipment
  • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
  • Quarrying machinery and equipment...

MBI BULGARIA

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАГЕРНИ КОФИ И РАМЕНА НА ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ ИЛИ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРАТА НА МАШИННИТЕ КОНСТРУКЦИИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ФИНАНСОВА, ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА ОПЕРАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА; ВНОС И ИЗНОС; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ОПЕРАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СТРОИТЕЛСТВОТО И НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПО ПРИНЦИП, КАТО ЗАКУПУВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОДАЖБА, АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМИ; ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - АКТИВНИ И ПАСИВНИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА И НЕ ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

  • Underground mining machinery and equipment
  • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
  • Quarrying machinery and equipment...

VIN - ELECTRONIC

РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА, ТЕЖКАТА, ХИМИЧЕСКАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕЛЕКТРОНИКАТА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ТАКИВА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОСЕРВИЗНА, АВТОРЕМОНТНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С МПС, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ДОПУСТИМИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ, КОМПЮТЪРНИ И ХАЗАРТНИ ИГРИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СПИРТНИ НАПИТКИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ/ СЛЕД ЛИЦЕНЗ/

  • Underground mining machinery and equipment
  • Mining, quarrying and stoneworking plant and equipment
  • Quarrying machinery and equipment...
Back to top
Prospect easily Civil engineering and building machinery and equipment companies specialized in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options. Find leading information about Civil engineering and building machinery and equipment businessskilled in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free brings legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, consult its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many success pledges for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live companies counting tool which allows you to easily spot your targets with the BtoB Kompass’ data base. Produce easily your own contact files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you precisely spot, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass