Companies - Coffee and coffee substitutes - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
15 Companies
Coffee and coffee substitutes
Discover our Trusted Top Suppliers

SANTA FE BG

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален ,преработен или обработен вид; производство , съхранение, преработка и търговия със стоки за широко потребление,битови , промишлени, селскостопански , хранителни; вътрешна и външна търговия; шивашка дейност ; моделиерство; организиране на курсове; ревюта; спедиционна, инженерингова, лизингова, мениджърска дейност ; проектантска, инвестиционна, строителна дейност; програмна, издателска. спортна дейност; организиране изложби, базари, търгове; предприемачество. транспортни. таксиметрови, строителни, дърводелски, монтажни, ремонтни, шивашки и копирни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки ;менителници ,записи на заповед и чекове; складови сделки ;лицензионни сделки ;стоков контрол ;сделки с интелектуална собственост; хотелски, туристически ,рекламни, информационни, програмни ,импресарски или други услуги ;покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране на машини

  • Tea
  • Food
  • Herbal and fruit teas...
Back to top