Companies - Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
4 Companies
Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration
Discover our Trusted Top Suppliers

SIAD BULGARIA

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ, ГАЗОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ И ЧИСТ ГАЗ –ВСИЧКИ В ТЕЧНО ИЛИ ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ; ВНОС И ИЗНОС НА ТЕХНИЧЕСКИ, ЧИСТ, ОХЛАДИТЕЛЕН И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ, ЧИСТ ГАЗ – ВСИЧКИ В ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ, ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ, ГАЗОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, ОХЛАДИТЕЛЕН, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ, ЧИСТ ГАЗ – ВСИЧКИ В ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, КАКТО И С ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ; ПРИДОБИВАНЕ, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЯ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПЛАСМЕНТА НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ OТ ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, КАКТО И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ТЕХНИЧЕСКИ И ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ, СВЪРЗАН С ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЛОЖЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, РЕКЛАМА ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСТРИБУЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА СЪДОВE И ЦИЛИНДРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗПРOСТРАНЕНИЕ НА ГАЗОВЕТЕ В ТЕЧНO ИЛИ ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПАНИИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪЩО С МЕСТНИТЕ ПРАВИЛА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration
  • Chemical base materials
Back to top