Companies - Electrical equipment. Nuclear equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MEBELIS GROUP

ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, BHOC И ИЗHOC C MEБEЛИ И AKCECOAPИ ЗA TЯX, СТРОЕЖ, ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, ОТКРИВАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ТАКИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО МЕЖДУ НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НУЖНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ СТРОЕЖ,ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, И ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС; ОТКРИВАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ТАКИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО МЕЖДУ НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НУЖНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ Търговия едро мебели килими осветители

Supplier of:

 • Electric lighting equipment, indoor
 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lighting equipment, outdoor...

DRAGO - SS

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС, НОУ-ХАУ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ПЕЧАТНА И РЕМОНТНО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ФОТО КОПИРНИ И КАЛИГРАФСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, КОНСИГНАЦИЯ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТАПЕТИ, КИЛИМИ И ДРУГИ СТЕННИ И ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Supplier of:

 • Electric lighting equipment, indoor
 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lighting equipment, outdoor...

LUNATONE - BG

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЕСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И РАЗВОЙ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ И СОФТУЕР ЗА ТЯХ И ТЯХНАТА ПОДДРЪЖКА, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ИЗДЕЛИЯ И СОФТУЕР, ПРОИЗВОДСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ С МЕТАЛОРЕЖЕЩИ Н МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ, ИЗРАБОТКА И УСЛУГИ ЗА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЛАГОРОДНИ И ЧЕРНИ МЕТАЛИ, КОНСТРУИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ИА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА И УРЕДИ, РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ, КОМПЮТЪРНА И ДРУГА ЕЛЕКТРОННА ОФИС-ТЕХНИКА, ДОСТАВКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ. ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПОКУПКО-ПРОДАЖ'БА. ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СЛЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, АДМИНИСТРАТИВНО-СЧЕТОВОДНИ, МАРКЕТИНГОВИ, РЕКЛАМНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВ

Supplier of:

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Arc welding machinery and equipment
 • Soldering and brazing machinery and equipment...

DZHUSITA-DES

Проектиране, производство, монтаж, ремонт, сервиз и техническо обслужване на електрически съоръжения, външни реклами, дисплеи, тотеми и др.; Извършване на рекламни и печатарски услуги; издателска дейност; авиационна дейност, обучение на пилоти, консултантска дейност, одобряване, контрол, персонал за техническо обслужване на пилотируеми въздухоплавателни средства и дистанционно управляеми безпилотни системи, извършване на ремонтно-техническа дейност на въздухоплавателни апарати и оборудване; сглобяване на ултралеки и леки летателни апарати, ремонт и поддръжка на ултралеки и леки летателни апарати, продажби и отдаване под наем на ултралеки и леки летателни апарати; търговия с въздухоплавателни апарати и резервни части; търговска дейност, покупко-продажби на недвижими имоти, наемане и отдаване на недвижими имоти под наем; комисионна и посредническа дейност, дистрибуторска дейност, импресарски услуги в страната и чужбина, складова дейност, внос, износ, реекспорт, фотографски услуги, съставяне на годишни финансови отчети; както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона и е търговска по смисъла на Търговския закон (във всички случаи посочените дейности се упражняват след получаването и при поддържането на необходимите лицензии и надлежни разрешения, когато такива се изискват)

Supplier of:

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Arc welding machinery and equipment
 • Soldering and brazing machinery and equipment...

ELTA - R

Проектантска, конструкторска, научно-внедрителска, технико-експертна, строително-монтажна, инженерингова, сервизна, производствена, лизингова и маркетингова дейност, разработване и производство на прототипи за внедряване на нестандартна апаратура за обслужване на производсвени дейности и за оборудване на сервизни центрове, разработване на конструктурска, експлоатационна и сервизна документация и стандартизационни документи, разработване, инсталиране и внедряване на базисно програмно обезпечаване за различни изделия, разработване, разпространение, внедряване, съпровождане и реализация на програмно-информационни продукти и системи и обучение за работа с тях, комплексно изграждане и обслужване на обекти под ключ, организиране и извършване на реклами (без кино, видео и собствен печат), проектантски, ремонтни, транспортни и туристически услуги, търговска дейност, включително с обекти на интелектуалната собственост, както и посредничество при осъществяване на тези дейности; импресарска и консигнационна дейност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), хотелиерство, производство и търговия със селскостопанска продукция, снабдителска, спедиторска и финансова дейност, посредническа и агентска дейност, търговска и вътрешнотърговска дейност с продукти и услуги, изброени по-горе, включително и с обекти на интелектуалната собственост в страната и чужбина

Supplier of:

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lamps
 • Electric signs

DAR - 80

Производство на ел. съоръжения, в частност: светодиодни осветителни тела за вътрешен и външен монтаж ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ВСЯКАКЪВ ВИД МЕСНИ ПРОИЗВОДИ И КОЛБАСИ-МАЛОТРАЙНИ, ПОЛУТРАЙНИ И ТРАЙНИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ТЕЗИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, УРЕДИ И СТОКИ ЗА БИТА; МОНТАЖ И РЕМОНТ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И РЕМОНТ, ПРОДАЖБА И МОНТАЖ НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ С МИКРОБУСИ, АВТОБУСИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, РЕДАКТОРСКИ И КОРЕКТОРСКИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, В ЧАСТНОСТ: СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН МОНТАЖ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН

Supplier of:

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electrical industry contractors

BALKAN-SAST

Развой, проектиране, производство, строителство, сервиз, консултантска дейност, инженеринг на системи за безопасност в железопътния и шосейния транспорт, на специализирано комуникационно оборудване и други - дейност, извършвана по промишлен начин, извършване на монтаж на технологично оборудване за осигуряване на дейността на руден път в надземна кариера за кафяви въглища, в областта на комуникационното и предохранителното оборудване, включително подготовка на необходимата документация за минни дейности, производство, инсталация и ремонт на електрически машини и уреди, производство, инсталация, ремонт и оборудване на електрически пътно-транспортни средства с тяга, пътно-транспортни превози, ремонт на МПС, пътно-транспортни товарни превози, предоставяне на технически услуги за защита на имущество и хора, консултантска дейност в областта на комуникационната, предохранителна и сигнализационна техника, изследвания и измервания на пътищата, изграждане на машини с механично задвижване, отдаване под наем на строителни механизми, работа с автокранове, дърводелски дейности, галванизация, метал ообработва не, производство на инструменти, шлосерски дейности, ковашки дейности, покупка на стоки с цел препродажба и продажба, посредническа дейиост в областта на търговията и услугите, отдаване под наем на не жилищни помещения, хотелиерство, настаняване, полиграфично производство, графични и репрографични дейности, изследване и развой в областта на природните и техническите науки или социалните науки, производство на метални конструкции, котли, корпуси и контейнери, извършване на всички други дейности, незабранени от закон

Supplier of:

 • Machinery and equipment for metalworking
 • Arc welding machinery and equipment
 • Soldering and brazing machinery and equipment...

RADEV & SONS

Производство лампи осветители Производство на осветителни тела и компоненти; Производство на метални продукти и изделия; Сделки в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни сделки и реекспорт; Търговия на едро и дребно на промишлени стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки от собствено производство; Превози на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт; Международен автомобилен транспорт; Карго и нает транспорт; Отдаване под наем на леки автомобили и транспортни превозни средства в страната и чужбина; Складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни дейности и сделки, търговско представителство и търговско посредничество, маркетинг, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от Закона

Supplier of:

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lamps
 • Electric signs

N SIE F FAKTORI

СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАФЕ - АПЕРЕТИВИ И РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Servo-motors
 • Engines and mechanical parts
 • Electric motors over 1 kW...

DINAMO - RUSEV

ПPOEKTИPAHE, PEMOHT И PEAЛИЗAЦИЯ HA EЛ.MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И EЛ.AПAPATУPA; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT; TУPИCTИЧECKA И TPAHCПOPTHA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTB Проектиране, ремонт и реализация на ел. машини, съоръжения и ел. апаратура; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; комисионна, рекламна, информационна дейност; туристическа и транспортна; търговско представителство и посредничество; фотографски услуги; размножителна техника; машинописни и копирни услуги; компютърни и интернет услуги; компютърни и софтуерни услуги; информационни и програмни услуги; проектантска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; счетоводни услуги; строителни дейности и ремонтни услуги; мениджмънт и маркетинг; извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност)

Supplier of:

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electrical industry contractors
Back to top
Prospect easily Electrical equipment. Nuclear equipment firms experting in metier with the Kompass international data base and its search filters. Consult important data about Electrical equipment. Nuclear equipment companiesexpert in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These manifold criteria are so many success indicators for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Create easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing strategies. Thanks to Easylist, you effectively define, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution created by Kompass