Companies - Engines and mechanical parts - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

HIDRAVLIKA KONSULT

ПPOEKTAHTCKA И KOHCTPУKTOPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO, ПPOEKTИPAHE И ИЗPAБOTBAHE HA CИCTEMИ ЗA MOTOKAPИ, ПPOФECИOHAЛHO OБУЧEHИE HA CПEЦИAЛИCTИ B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO, BЬTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ, HEXPAHИTEЛHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ ЗA ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ И BEЩИ ЗA ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЬPГOBИЯ CЪC CTOKИ ЗA ШИPOKO ПOTPEБЛEHИE, AЛKOXOЛHИ /CЛEД CЪOTBETEH ЛИЦEHЗ/, БEЗAЛKOXOЛHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДИ ФИPMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCKИ И XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ /CЛEД CЬOTBETHO PAЗPEШEHИE/, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ - ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOДHИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ПPOГPAMHИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, KOИTO ПO ПPEДMET И OБEM ИЗИCKBAT ДA CE BOДЯT ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH И HE CA ЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Pneumatic tools and machines
 • Engines and mechanical parts
 • Hydraulic equipment

METALKONSTRUKT

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНА КОНФЕКЦИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ВНОС,КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ТЪРГОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ И АВТОЧАСТИ- НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ЧУЖДИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА, ТУРИСТИЧЕСКИ ТУРОПЕРАТОРСКИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВНОС, ИЗНОС, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО М

 • Metal constructions for the building industry
 • Installation and maintenance services, for metal building equipment
 • Installation and maintenance services, for engines and mechanical components...

KONTO - N

МЕХАНИЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛ ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE И CЬЗДABAHE HA TEXHOЛOГИИ B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO, CTPOИTEЛCTBOTO И ПPOMИШЛEHOCTTA, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ C MAШИHИ И CЬOPЬЖEHИЯ, ПPOГPAMHИ CИCTEMИ И ПPOДУKTИ, ИHEPTHИ И OГHEУПOPTHИ MATEPИAЛИ, ПИГMEHTИ ЗA БOИ И TEKCTИЛHИ БAГPИЛA, KOЖИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX, ПPOEKTИPAHE, ПPEДПPИEMAЧECTBO И CTPOИTEЛCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, AГEHЦИЯ ЗA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OTДABAHE ПOД HAEM И ПPOДAЖБA, BHOC И ИЗHOC, БAPTEPHИ CДEЛKИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO,ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, MAГAЗИHИ, KOMИCИOHHA TЬPГOBИЯ, OKAЗИOH, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA, ПPOMИШЛEHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, CTOKИ ЗA ШИPOKO ПOTPEБЛEHИE, ПPOMИШЛEHA И БИTOBA EЛEKTPOHИKA, PEMOHT И ПOДДЬPЖAHE, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛHИ ИЗOЛAЦИИ И OБЛИЦOBKИ, EЗИKOBA И ФИЗИЧECKA ПOДГOTOBKA, ЗAHИMATEЛHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ, ШEB, БPOДEPИЯ, KPOЙKA И ДИЗAЙH HA OБЛEKЛO И ПPOДAЖБATA MУ, PЬЧHO И MAШИHHO ПЛETИBO

 • Bearings and pillow blocks, mechanical
 • Engines and mechanical parts
 • Drive shafts for industrial power transmission...

AVEK BALGARIA

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ВНОС И ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ-АПЕРИТИВ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Cables, ropes, bands and tapes, metal
 • Wire goods, metal...

N SIE F FAKTORI

СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАФЕ - АПЕРЕТИВИ И РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Servo-motors
 • Engines and mechanical parts
 • Electric motors over 1 kW...

CAPRONI

ПPOИЗBOДCTBO HA XИДPABЛИЧHИ ИЗДEЛИЯ И CИCTEMИ; HAУЧHИ ИЗCЛEДBAHИЯ, TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДТСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОНИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.12, Т. 1,2 И 6 И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.49а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Pneumatic tools and machines
 • Engines and mechanical parts
 • Hydraulic equipment

FENCING SYSTEMS LTD

Механично обработване на метал механично обработване на метали; производство и търговия, вътрешна и външна на едро и дребно с промишлени стоки, метални изделия, стоки за бита и стоки за леката промишленост; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; експортни, импортни и компенсационни сделки; консултантска дейност; складови сделки; външнотърговска дейност; превозна дейност; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; дистрибуторска и лизингова дейност; осъществяване на всякакъв вид услуги и дейности, които не са забранени от закона

 • Hardware, ironmongery, cutlery and tools
 • Cables, ropes, bands and tapes, metal
 • Wire goods, metal...

ELEKTROMOTOREN ZAVOD ELPROM TROYAN

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; СЪБИРАНЕ НА НЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ; РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА СОРТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ; ИЗКУПУВАНЕ, ЗАГОТОВКА, ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА И ИНДУСТРИЯТА; СДЕЛКИ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВНОС, ИЗНОС; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН Проектиране и производство на еднофазни и трифазни електродвигатели, електрически машини, инструменти, всякакви видове помпи, стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена със закон Производство електрически двигатели генератори трансформатори

 • Servo-motors
 • Engines and mechanical parts
 • Electric motors over 1 kW...

ASAT

ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й РАЗРЕШЕНИ ФОРМИ - ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИТОРСКА И ДРУГИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС И ИЗНОС; РЕЕКСПОРТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В И ИЗВЪН СТРАНАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ И КОНКУРСИ; ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, АЛКОХОЛ НА ДРЕБНО; ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО; СЛАДКАРСКА ДЕЙНОСТ; ИЗРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СУВЕНИРИ, БИЖУТЕРИЯ, ПЛЕТИВА, ШЕВ И КРОЙКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДРЕХИ И БЕЛЬО, ОКАЗИОН, ОПТИКА; ЧАСОВНИКАРСКИ УСЛУГИ; ФОТО-, АУДИО-, ВИДЕОУСЛУГИ И РЕМОНТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕХНИКА; РЕМОНТ НА ЕЛ. ДОМАКИНСКИ УРЕДИ; ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ; БОЯДИСВАНЕ НА СГРАДИ И ППС; АВТОМОНТЬОРСТВО И ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО; ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ НА МПС; ДЪРВОДЕЛСТВО; СТРУГАРСТВО; КОЖАРСКА /БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ/, САРАШКА, СТЪКЛАРСКА ДЕЙНОСТ; ГЪБОПРОИЗВОДСТВО И ЦВЕТОПРОИЗВОДСТВО; ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ И НОСАЧКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ; БРЪСНАРО - ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; АНТИКВАРИАТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal pipework, valves and containers
 • Valves, cocks, taps and fittings, metal, by type
 • Pneumatic valves...

LATECOERE BULGARIA EOOD

Проучване, концепция, производство, продажба, монтаж, инсталиране, наем, поддръжка и експлоатация на всякакви механични, хидравлични, електрически, електромеханични или електронни части и съвкупности от части или материали, използвани пряко или косвено в самолетостроителната или космическата индустрия, и по-общо във всички индустрии, които имат връзка с превозни или изпитвателни средства във въздухоплавателната, сухопътната и морската област, както и в свързаните с тях индустрии.Проучване, получаване и придобиване на всякакви патенти, лицензи, методи и производствени марки, тяхното експлоатиране/използване, отстъпване, апортиране и продажба на всяко лице и във всяка държава.Предоставянето на услуги в областта на човешките ресурси, счетоводството и в областта на управлението на индустриални проекти и операции.И най-общо всякакви индустриални, търговски или финансови операции от движимо или недвижимо естество, които могат да бъдат свързани пряко или косвено с предмета на дейност на дружеството и към сходни или свързани предмети на дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

 • Aircraft engines
 • Engines and mechanical parts
 • Means of transport...
Back to top
Browse all Engines and mechanical parts businesses specialized in metier with the Kompass international data base and its search options. Consult strategical information about Engines and mechanical parts firmexpert in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free brings legal and financial reliable and frequently updated. For each business recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live firm counting solution which allows you to easily specify your targets with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. With Easylist, you effectively specify, qualify and identify your contact. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution designed by Kompass