Companies - Flour, for animals - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
35 Companies
Flour, for animals
Discover our Trusted Top Suppliers

MIXXA

Разработване, производство и реализация на храни за животни; консултантска дейност в областта на храненето на животни; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, промишлени изделия и стоки за бита; вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни /след лиценз/, бартерни, комисионни, реекпортни, лизингови и други сделки и операции; организиране на вътрешен и международен туризъм; импресарска и рекламно-информационна дейност; покупка на стоки или вещи с цел, последваща продажба в първопначален, преработен или обработен вид; посредническа и дистрибуторска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; осъществяване на сделки с интелектуална собственост; осъществяване на всякаква дейност, незабранена със закон или нормативен акт, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин в страната и чужбина, като за тези за които се изисква разрешение- след неговото придобиван

  • Food
  • Animal feed
  • Fodder and cereal, for animals...

NASEKOMO

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство на протеини и липиди от ларви на насекоми; производство на торове; производство на суровини за фуражната индустрия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон Производство на ларви на насекоми, протеини и липиди от ларви на насекоми; отглеждане на насекоми; производство на торове; производство на суровини за фуражната индустрия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

  • Food
  • Animal feed
  • Fodder and cereal, for animals...

ROCA CO

Мелничарска Транспортна дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество, реекспорт на всички незабранени стоки от закон, представителство и реклама на други дружества, производство на хляб, тестени и сладкарски изделия, производство на сокове, напитки /безалкохолни и алкохолни - след издаване на лиценз, извършване на селскостопанска дейност чрез обработка на земеделски земи и производство на зърнени храни, мелничарска дейност, производство на брашна, трици и фуражи, арендна дейност, растениевъдство, овощарство, животновъдство, производство на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пчеларство, производство и търговия с пчелен мед, пчелни продукти, маркетинг, ноу-хау, лизинг, бартер, търговия с хранителни продукти, търговия със строителни материали, преработка на дърво, производство на всички видове мебели и материали за строителството, преработка на стъкло, отпадъци от стъкло, производство на стъклена мозайка, покупка на стоки и други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, комисионни, следиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност, покупко-продажба на леки и товарни автомобили, транспортни средства, товароподемна и селскостопанска, строителна и почистваща техника, туроператорска и туристическа, агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон

  • Food
  • Animal feed
  • Fodder and cereal, for animals...
Back to top