Companies - Fruit and vegetables, deep frozen - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ZAIRA-Z.Z.

ПРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРАНЕ НА КАРТОФИ ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА СОБСТВЕНА МАРКА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСТВАТ СПЕЦИАЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

 • Food
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged
 • Potatoes, cooked, canned and bottled...

ANNI

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ФОРМИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА КОМПЮТРИ, КАСОВИ АПАРАТИ, СОФТУЕР И КОНСУМАТИВИ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАЛИ ЗА КОМПЮТЪРНИ РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И ДРУГИ ВЕЩИ, КАКТО И СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СЧЕТОВОДНИ, КСЕРОКСНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ФОТОГРАФСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЦЕНЗИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/, КОМИСИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Food
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged
 • Potatoes, cooked, canned and bottled...

VASILEV & TODOROV

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ. ТЕХНИКА, АЛ. АПАРАТУРА НА ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ НА МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ И МПС, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАН

 • Food
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged
 • Potatoes, cooked, canned and bottled...

DANI 5001

Извършване на търговска дейност по занятие, с основни дейности: производство и продажба на битови и промишлени стоки, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански произведения, покупка, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти с жилищно или стопанско предназначение, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, складова, спедиционна, комисионна и лизингова дейноег, дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чужди търговци, сделки с интелектуална собственост, всички видове граждански услуги, извършвани по търговски начин, без забранените с нормативен акт и при спазване на специалните нормативни изисквания, когато се предвиждат такива. Дейността ще се извършва в страната и в чужбина

 • Food
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged
 • Potatoes, cooked, canned and bottled...
Back to top