Companies - Furniture and linen - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

EVROSTIL - K

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВНОС, ИЗНОС, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СТОКИ НА МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, ВАЛУТНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; РЕКЛАМНИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

  • Furniture and linen
  • Office furniture
  • Furniture for hotels and restaurants...

BOR-DIMITROV-06

производсво на мебели и дограма; проектиране и изработка на вътрешно обзавеждане, дограма и градински мебели; вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки,покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на стоки, реекспорт, бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни,складови сделки, превоз на пътници и товари; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция-растителна и животинска; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всички видове вторични суровини, хартия, метал, оказионна търговия; търговия с хранителни и промишлени стоки, търговско представителство и посредничество;маркетингова, представителна и агентска дейност, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, кетъринг, импресарски,фотографски,таксиметрови,транспортни,шивашки,плетачески,дърводелски,ксероксни и машинописни, полиграфически услуги; организиране на спортни,забавни и развлекателни игри; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изработване, ремонт, подръжка на ел.уреди, битова техника, ел.инсталации, други дейности незабранени от закон, указ или нормативен акт

  • Furniture, domestic
  • Furniture and linen
  • Garden furniture...

DESPAS

Извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и чужбина /след лиценз/;туроператорска и турагентска дейност/след лиценз/;международен и вътрешен транспорт;изработване на бижутерийни и ювелирни изделия,сувенири,пластики;преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали;извършване на външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни;продажба на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос- след разрешение от МФ;продажба на стоки от собствено производство;покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид;търговско представителство и посредничество;комисионни, спедиционни и превозни сделки;изготвяне на експертни оценки за машини и съоръжения;складови сделки;лицензионни сделки;стоков контрол;сделки с интелектуална собственост;хотелиерски,туристически,рекламни,информационни,програмни,импресарски,посреднически,консултански и други услуги;покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;лизин Производство кухненски мебели

  • Furniture and linen
  • Furniture, kitchen, domestic
  • Furniture for institutional and catering kitchens...
Back to top
Explore all Furniture and linen firms skilled in metier with the Kompass international data base and its search options. Search important information about Furniture and linen companiesskilled in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many performance indicators for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live firm counting solution which allows you to easily spot your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Plan easily your own contact files that you need for your prospecting and emailing strategies. Thanks to Easylist, you easily spot, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting service created by Kompass