Companies - Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

VICTORIA - 05 LTD

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ РАЗНОВИДНОСТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОЛИ ПОД НАЕМ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА УРЕДИ И ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

TARA SISTEMS LTD.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРВИЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ, ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ И ТЕХНИ АКСЕСОАРИ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ И МАРКИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ СТОКИ И УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИЗНЕС И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ. КОНСУЛТАЦИИ И МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И МЕНИДЖМЪНТА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

TOPLIK

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЗАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И РАДИАТОРИ С НЕЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАГРЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ДИСТРИБУТОРСКА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕМЕН ТРАНСПОРТ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И МОНТАЖ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; РЕЕКСПОРТ И БАРТЕР НА СТОКИ И УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН Производство промишлено хладилно вентилационно оборудване

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

TANGRA-AV

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, КАЧЕСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ И ОБЕКТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ И СИСТЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, КАКТО И СТОКИ ЗА БИТА, МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА ИЛИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕРМОПОМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, СЧЕТОВОДНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ВЪНШНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, ТЪРГОВСКО АГЕНТСТВО С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕВОЗНИ ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КОЛЕТНИ И ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ/, ИЗРАБОТКА НА ИШЛЕМЕ, ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ИМПРЕСАРСКА, РЕКЛАМНА /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДАЧЕСКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗЛОЖБИ, БАЗАРИ, С ПРЕДМЕТИ НА ИЗЯЩНОТО, ПРИЛОЖНОТО И ДЕКОРАТИВНОТО ИЗКУСТВО /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСТНИ УРОЦИ, ШКОЛИ, КУРСОВЕ /БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, РЕВЮТА, ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/, АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА ПЕРИОДИЧНИ И НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ, ИЗГОТВЯНЕ НА СЦЕНАРИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ И ПРОГРАМИ /БЕЗ ПОРНОГРАФСКИ/, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТИСТИ, ОТБОРИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛАСТИЧНОТО ИЗКУСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЪЩИТЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

VS-METAL COMPANY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ЦЕЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ; УЧАСТИЕ В КОНЦЕСИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОНТАКТИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА Производство неелектрически битови уреди

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

ELDOMINVEST

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ГАЗОВИДОМАКИНСКИ УРЕДИ, ФАМИЛНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ПРОМИШЛЕНИВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НА ЕЛ. И ГАЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТАЛНАЕКИПИРОВКА; ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕПО УСЛОВИЯ НА ТРУД; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СЪБИРАНЕ,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ;ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НАЕЛ.ДОМАКИНСКИ И ГАЗОВИ УРЕДИ; СЪЗДАВАНЕ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВАМЕДИЦИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 25, ЧЛ. 25"А" И 25 "В" И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗАЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВР. §.1. ОТ ДР НА НАРЕДБА№3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НАСЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ДВ, БР.14/12.02.2008 производство на битови електроуреди

Supplier of:

 • Hygiene and cleaning
 • Electric appliances, domestic, hygiene and cleaning
 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment...

GREYKO ENGINEERING

Проектиране, производство и търговия на пелетни горелки, котли, камини и съоръжения, оползотворяващи биомаса; производство и търговия с пелети, биомаса, био-горива и горива; проектиране и производство на отоплителна техника; машиностроене и обработка на метални конструкции и съоръжения; внос, износ и търговия с МПС и авточасти; монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на електрически инсталации, машини и съоръжения; производство, търговия, дистрибуция и отдаване под наем със строителни и електро материали, инструменти и механизация; покупко-продажба и обзавеждане на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, пререботен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строителство, проектиране и предприемачество; комисионна, спедиционна, складова, транспортна или превозна дейност; автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуалната собственост; търговия с горива и горивни продукти в страната и чужбина; както и всяка друга дейност незабранена със закон в страната и чужбина

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Ovens, kilns and furnaces for industrial use
 • Hearths...

NECTIME

ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ,РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ С АВТОЧАСТИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ,ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА, ХЛАДИЛНА И ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTKA, BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ И CEPBИЗ HA ИЗЧИCЛИTEЛHA, OPГAHИЗAЦИOHHA, БИTOBA И EЛEKTPOHHA TEXHИKA, CPEДCTBA ЗA ABTOMATИЗAЦИЯ И CTOKИ ЗA БИTA, ДETAЙЛИ, BЪЗЛИ И CИCTEMИ ЗA ПPOMИШЛEHO ПPOИЗBOДCTBO, PAЗPAБOTKA И PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПPOГPAMHO-TEXHИЧECKИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ, CЪЗДABAHE, ПPEOTСТЪПBAHE И TЪPГOBИЯ C ЛИЦEHЗИИ И HOУ-XAУ, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, EKCПEPTHO-KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT И CПEЦИAЛИЗИPAHO OБУЧEHИE, TЪPГOBCKO-PEKЛAMHA, ИHЖEHEPИHГOBA, KOMИCИOHНА ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPEBOЗHA, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, ПPEBOДAЧECKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, EЛEKTPOHHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, BИДEO И ЗBУKOЗAПИC, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, PEEKCПOPT, MAPKETИHГ, ДEТEKTИBCKA ДEЙHOCT, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

STEEL PAL JSC

ПОКУПКА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ОТ МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ! ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА! ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ! АГЕНТСТВО; РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ТЕЖКАТА И ЛЕКАТА ПРОМИПШЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ! РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ С РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА! ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

GERKAND

ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ДИЗАЙН, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА,ИМПОРТ,ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ;ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;КОМИСИОННА,СПЕДИЦИОННА,ПРЕВОЗНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ;ЛИЗИНГ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ХОТЕЛИЕРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА,РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА,ИМПРЕСАРСКА,ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО,ДИЗАЙН,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

PRITY 95

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, KOHCИГHAЦИOHHA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOСT B OБЛACTTA HA TЪPГOBCKATA ПPAKTИKA, ИKOHOMИKATA, TУPИЗMA, MAPKETИHГ И MEHИДЖMЪHT, ЛИЗИHГOBA TЪPГOBИЯ И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, PEMOHT HA TEXHИKA C БИTOBO ПPEДHAЗHAЧEHИE И ДPУГИ УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И BCИЧKИ ДEЙHОCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ БИТОВИ УРЕДИ

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Boilers and water heaters, domestic, solid and liquid fuel
 • Stoves, domestic, solid and liquid fuel...

KLIMA LUFT

Производство на стоки, оборудване и компоненти в областтта на климатизацията, отопление , вентилация , хладилна и специализирана техника, зелени технологии, термопомпи, както и вътрешна и външна търговия с тях, сервизна дейност и дейност по подръжка в областта на централната и локална климатизация , ОВ и ВИК , покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; франчайз, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство (без процесуално) и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни дейности включително и по програми и проекти или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Когато за определени дейности се изисква издаване на лицензии и/ или разрешения от компетентен орган, същите ще се извършват след тяхното издаване по надлежния ред,всякаква друга дейност освен посочените в предходната алинея, с изключение на забранените със закон

Supplier of:

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...
Back to top
Explore all Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment businesses skilled in metier with the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Consult leading data about Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment companiesskilled in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These multiple criteria are so many success pledges for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily define your targets with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own contact files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. With Easylist, you effectively define, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer created by Kompass