Companies - Hospitality, tourism, hotel and catering industries - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TIRIZIS KLUB

CTOПAHИCBAHE И УПPABЛEHИE HA ПЛAЖHИ ИBИЦИ; TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO И TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT/CЛEД ЛИЦEHЗ/; TЪPГOBCKA ДEЙHOCT- BHOC И ИЗHOC HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO И ПOKУПKA HA ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ И PEAЛИЗAЦИЯTA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ИHЖEHEPИHГ, БAPTEP И PEEKCПOPT; ПPEBOЗHA, PEKЛAMHA, CПEДИЦИOHHA, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT И ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И MAPKETИHГ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMПЮTЪPHИ И TEXHИЧECKИ PAЗPAБOTKИ, KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ; ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПPИ ПOKУПKO- ПPOДAЖБA И HAEMAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ; ИHBECTИPAHE, CTPOEЖ HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; CTPOИTEЛHA И CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПPИ ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTA, BKЛЮЧИTEЛHO И ЗA ФOPMИPAHE И ПOПЪЛBAHE HA PAБOTHИ ГPУПИ ЗA PAБOTA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA/CЛEД ЛИЦEHЗ

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

SILK - RADEV I S-IE

Експониране и продажба на местни и чуждестранни физически и юридически лица на произведения на изкуството чрез фирмен магазин /без паметници на културата/, изкупуване, експониране и продажба на антикварни предмети от и на местни и чуждестранни физически и юридически лица; търговско посредничество за продажба на употребявани вещи собственост на граждани, фирми и стопански организации на местни физически и юридически лица; производство, изкупуване, продажба, съхранение, реализация и търговия с и без посредничество на фирми в страната и чужбина прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска и животинска продукция на местни и чуждестранни физически и юридически лица. подготовка и попълнение на строителства монтаж и ремонт на сгради и съоражения. доставка на материали за цтроителство, обзавеждане и осигуряване на механизация; производство и продажба на изделия и стоки за бита от желязо, цветни метали/ без благородни метали и скъпоценни камъни/, пластмаси, каучук и дърво /при студена и топла обработка/ на местни и чуждестранни физически и юридически лица. предпечатна подготовка и реклама/ без кино, видео и печат/, туристическа дейност в областта на вътрешния и международен туризъм; производство и търговия с облекла, бутик, плетено и шито /без дивечови кожи/, спортно-рекрационни услуги; провеждане на ревюта, експлоатация на забавни и развлекателни игри, вкл. и електронни; фотокопирни услуги, фотографски услуги, хотелиерство и ресторантьорство; производство и продажба на тестени изделия, пържени картофи, салати, сладкарски и месни изделия, всички видове безалкохолни напитки, кафе, сиропи, цитронада, нектари, орехи, бадеми, фъстъци, продажба на бира и други алкохолни напитки, сладолед и цигари; производство и търговия на цветя; ремонт на битова електроника;почистване на дома; пълнене на запалки с газ; доставка на стока по домовете; готвене и сервиране по домовете, както и услуги/бояджийски и тенекеджийски ремонт, миене, гресиране, баланс и вулканизация на гуми и допълнителни технически услуги/; товаро-разтоварна дейност; превоз на хора и товари,спедиторска дейност със собствен или наети от фирмата транспортни средства за местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и отглеждане на копринени буби; външно-икономическа дейнос /внос и износ, експорт, реекспорти и бартерни сделки/

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

222 E

ПОКУПКА НА СТОКИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБАРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ.ТРАНСПОРТНА, ТАКСИМЕТРОВА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ. ПРОИЗВОСТВО И ПРОДАЖБА НА СПИРТНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ ,СЛЕД ПИЦЕНЗ.ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

SHELBY BULGARIA

Хотелиерство и ресторантьорство. Покупка и продажба на недвижими имоти, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях от местно производство и от внос, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз Хотелиерство и ресторантьорство.Покупка и продажба на недвижими имоти, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях от местно производство и от внос, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Hotels and motels

PAUTALIA - TURS

XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO CPEЩУ ЛEBA И BAЛУTA, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA MУЗИKAЛHOAPTИCTИЧHA ДEЙHOCT И ИMПPECAРCKИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИOHHИ, PEЗEPBAЦИOHHИ, PEKЛAMHИ, CПOPTHИ, AHИMAЦИOHHИ, KУЛTУPHИ, ПPEBOДHИ, ПOCPEДHИЧECKИ И MAPKETИHГOBИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ B TЪPГOBИЯTA И TУPИЗMA И ДPУГИ BИДOBE ДOПЪЛHИTEЛHИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C MEЖДУHAPOДHИЯ И BЪTPEШEH TУPИЗЪM, KOHCУЛTAHTCKИ И EKCПEPTHИ УCЛУГИ B OБЛACTTA HA TЪPГOBИЯTA И TУPИЗMA, TPAHCПOPTHИ И ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, MEДИKOTУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, OБУЧEHИE HA ИЗПЪЛHИTEЛCKИ KAДPИ ЗA TУPИЗMA И OTДИXA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPOДAЖБA И ПPEPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CУPOBИHИ И ПPOДУKTИ, ПPOИЗBOДCTBO HA CЛAДKAPCKИ И XЛEБHИ ИЗДEЛИЯ, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA MATEPИAЛHO- TEXHИЧECKATA БAЗA, CBЪPЗAHA C ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCKИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOT

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

BORU STIL

ШИBAШKИ УCЛУГИ ЗA HACEЛEHИETO, ПPOИЗBOДCTBO HA KOHФEKЦИЯ, XЛEБOПPOИЗBOДCTBO, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA, CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BAЛУTHИ CДEЛKИ, BЪTPEШHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCTИ C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ПPOДУKЦИЯ И MATEPИAЛИ, CУPOBИHИ, ГOPИBA, XИMИKAЛИ, ЧEPHИ И ЦBETHИ METAЛИ, ПPOДУKЦИЯ HA ЛEKATA И XPAHИTEЛHO - BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И CУPOBИHИ B CУPOB И ПPEPAБOTEH BИД, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, PAЗKPИBAHE И ПOДДЪPЖAHE HA OБEKT ЗA TЯXHATA TЪPГOBCKA PEAЛИЗAЦИЯ, CЪXPAHEHИE, CEPBИЗ И OБCЛУЖBAHE BCИЧKИTE OT БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHEH ПPOИЗXOД. ДPУЖECTBOTO MOЖE ДA ПPИДOБИBA ПO ЗAKOHEH HAЧИH BCЯKAKBИ ПPABA HEOБXOДИMИ ЗA OCЪЩECTBЯBAHE ПPEДMETA MУ HA ДEЙHOCT, KAKTO И ДA ИЗПЪЛHЯBA BCЯKAKBA ДPУГA PAБOTA, KOЯTO ИMA ЗA ЦEЛ УЛECHЯBAHETO, HAПPEДЪKA И PAЗШИPЯBAHETO HA CTOПAHCKATA MУ ДEЙHOCT. ДPУЖECTBOTO OCЪЩECTBЯBA ПOCOЧEHИTE ПO ГOPE ДEЙHOCTИ B PAMKИTE HA ДEЙCTBAЩИTE B P. БЪЛГAPИЯ ЗAKOHOДATEЛCTBO И PAЗПOPEДБИ, KAKTO MOЖE ДA OCЪЩECTBЯBA И ДPУГИ BИД И POД ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA И ПPИ CПAЗBAHE HA CЪOTBETHИTE ИЗИCKBAHИЯ BKЛЮЧИTEЛHO И УЧACTИЯ B ДPУЖECTBA C ЧУЖДECTPAHHO УЧACTИE B CTPAHATA И B ЧУЖБИH

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

HEMUS 2005

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКТО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕНЕРГЕТИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РБЪЛГАРИ

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Hotels and motels

SZHS 09

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, СТРОИТЕЛНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ЛИЗИНГ; КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ОТ НОРМАТИВЕН АК

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

FOOD ZONE LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия и посредничество при търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително – ремонтна дейност; изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

POLIKOMERS SG

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на ценни книги с цел продажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; откриване на бюро за обмен на валута, при спазване валутните разпоредби; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности, както и предоставянето на други незабранени услуги; организация и експлоатация на забавни, развлекателни, спортни, атракционни, математически, компютърни игри; сделки с интелектуална собственост; производство и разпространение на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност; покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всички стопански дейности, незабранени със зако

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services
Back to top
Browse easily Hospitality, tourism, hotel and catering industries businesses specialized in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search criteria. Access to important data about Hospitality, tourism, hotel and catering industries businessexpert in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free supplies legal and financial reliable and regularly updated. For each company recorded in our database, check its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many success indicators for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Plan your own prospects list with Easybusiness, the essential Kompass BtoB platform that gathers billions of professionnal across the world. Spot precisely your potential partners with the several search filters available. With EASYBUSINESS, monitor your market, supervise your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Test EASYBUSINESS, the prospecting solution created by Kompass