Companies - Ice cream and sorbet - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
12 Companies
Ice cream and sorbet
Discover our Trusted Top Suppliers

SORENTO

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЛАДОЛЕД, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, С АКЦИЗНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СТРОИТЕЛНИ СТОКИ И МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА, ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ, СПОРТНИ СТОКИ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ПАРФЮМЕРИЯ, ИМПОРТ-ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИННА МРЕЖА И ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ОКАЗИОННА, ЛИЗИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, АВТОСЕРВИЗНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ

  • Food
  • Ice cream and sorbet
Back to top