Companies - Information technology (IT) and Internet - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

COHERENT LABS

Компютърно програмиране Проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддържане на софтуер и софтуерни продукти; консултантска, анализаторска, развойна и инженерингова дейност в областта на софтуера, хардуера, интернет, не-хазартните игри и информационните технологии; покупка на софтуер, софтуерни продукти, информация, бази данни, хардуер, други стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки с интелектуална собственост; изграждане и предоставяне на услуги в областта на софтуера и хардуера, аутсорсинг, пренос на данни и информационните технологии; отдаване под наем на софтуер и хардуер; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всяка дейност, която не е забранена от закон или друг нормативен акт на Република България

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) engineering
 • Computer programming services

ASEKO SEE

ПРОИЗВОДСТВО И НАСТРОЙКА НА СОФТУЕР, КОМПЮТРИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ТЕРМАЛНИ УРЕДИ ЗА ПРЕНОС НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАКТО И УРЕДИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ, ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КОМПЮТРИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КАБЕЛИ, ОБРАБОТКА, СКЛАДИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, АРХИВИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ДАННИ, НАСТРОЙКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И СОФТУЕР, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТРАНЗАКЦИИ И ПЛАЩАНИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ МРЕЖИ, МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, КОНСИГНАЦИЯ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ И ТРАНСПОРТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН И ИНЖЕНЕРИНГ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) maintenance services
 • Information technology (IT) hosting services...

AY TI - FARM

Разработване на софтуер в мрежови среди и уеб среда, разработване на интернет страници, портали и уеб приложения и предоставяне на консултации на организации; покупка на ценни книги с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; реализация на инвестиционни проекти в областта на строителството и имотите; проектиране и строеж на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоръжения; покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродажба в първоначален, преработен или обработен вид

 • Information technology (IT) and Internet
 • Electronic data processing (EDP) services
 • Information technology (IT) hosting services...

EURODESIGN SYSTEMS LTD

Development of mobile applications and manufacture of communication products Разработка, внедряване и обслужване на хотелски телевизионни интерактивни системи, телевизионни системи за оператори и комплекси от затворен тип, системи за управление на рекламата, сървърни системи за управление на процеси и клиенти, системи за контрол на достъп, системи за интелигентни стаи, системи за безжичен достъп до интернет и управление на трафика, системи за озвучаване, продажба на мултимедийни системи, телевизори, професионални екрани, видео стени, разработка на софтуер и хардуер, разработка на уеб сайтове, разработка на мобилни приложения, интеративни мобилни приложения, външнотърговска дейност по реализация на фирмени продукти и системи, представителна и комисионерска дейност, лизингова дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) outsourcing services
 • Information technology support and maintenance services (help desks)

ALFA BEST

Осъществяване на маркетинг, консултантски, рекламни, интернет и телекомуникационни услуги. Предоставяне на дигитални и медийни услуги, уеб дизайн, развитие и изпълнение на дигитални решения, дизайн и производство на печатни материали, фотографски услуги и дизайн. Развитие и разпространение на софтуерни продукти, разработени за предоставяне на дигитални и медийни услуги. Развитие на информационни технологии, онлайн продажби, разработване, доработване и настройка на софтуер и операционни системи. Организиране и привеждане на обучения, бизнес-форуми, семинари, курсове, конференци разработване и участие в образователни и обучителни проекти, информационна дейност. Разработване и изпълнение на проекти. Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина. Вътрешно и външно търговска дейност и услуги. Търговско представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, извършване на всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство

 • Information technology (IT) and Internet
 • Electronic data processing (EDP) services
 • Information technology (IT) hosting services...

BEAM AD

Предоставяне на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, управленски услуги, административни услуги, консултантска и маркетингова дейност, представителство на местни и чуждестранни лица, вътрешно и външно търговска дейност, дистрибуторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след получаването на съответните разрешения или лицензии, когато такива са необходими ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНСКИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗНИ, КОГАТО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ

 • Information technology (IT) and Internet
 • Information technology (IT) maintenance services
 • Information technology (IT) hosting services...
Back to top
Search effectively Information technology (IT) and Internet companies skilled in sector using the Kompass international data base and its targeting tools. Access to leading information about Information technology (IT) and Internet firmspecialized in sector using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free reports legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily specify your targets with the BtoB Kompass’ data base. Create easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing strategies. With Easylist, you precisely specify, qualify and identify your contact. Test EASYLIST, the on-line prospecting service developed by Kompass