Companies - Leathers, furs and their products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ELE S.A. LTD

Производство на чанти; обувки и части за обувки със собствени материали и материали на клиента; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствео производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; моделиерски и дизайнерски услуги; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; товарен автомобилен транспорт, пътнически транспорт, външна и вътрешна търговия, както и всички други дейности разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство

 • Leathers, furs and their products
 • Travel goods, handbags and similar articles, leather
 • Saddlery, belts and straps, leather

BULGARA

TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ KOЖEHИ ИЗДEЛИЯ-OБЛEKЛA, OБУBKИ, ЧAHTИ, ПOPTФEЙЛИ, KOЖEHA ГAЛAHTEPИЯ, BKЛЮЧИTEЛHO BHOC И ИЗHOC HA CЪЩИTE, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, ПИЦAPИЯ, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE XPAHИTEЛHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA БИTA, ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ИЗДEЛИЯ OT KOЖИ - ECTECTBEHИ И ИЗKУCTBEHИ, BKЛЮЧИTEЛHO CЪC ЗAПAЗEHИ MAPKИ, BHOC И ИЗHOC HA CЪЩИTE, TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ B CУPOBO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE, ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ, БEЗAЛKOXOЛHИ И AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, KAФE, ЦИГAPИ, OKAЗИOH, БУTИK, БAPTEPHИ CДEЛKИ, BИДEOЗAПИCИ, ДETCKИ EЛEKTPOHHИ ИГPИ, TЪPГOBИЯ C TЯX, ПOKУПKO- ПPOДAЖБA HA ДBИЖИMИ BEЩИ И HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHИTE HA CTPAHИTE HA CЬДPУЖHИЦИTE, ПPEДПPOEKTHO ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHTИ HA ПPOMИШЛEHИ И ГPAЖДAHCKИ CTPOEЖИ, TЪPГOBИЯ C БЛAГOPOДHИ METAЛИ, MEЖДУHAPOДEH И BЬTPEШEH TУPИЗЬM, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, PEKЛAMA, TЪPГOBИЯ C MAШИHИ И PEЗEPBHИ ЧACTИ, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГ, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, CЪOБPАЗHO ПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ, ЛИЦEHЗИOHHИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, KЛИPИHГOBИ И PEEKCПOPTHИ CДEЛKИ, TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ И ИЗBЪPШBAHE HA BCИЧKИ BИДOBE УCЛУГИ, ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHИTE HA CTPAHИTE HA CЬДPУЖHИЦИTE, BKЛЮЧИTEЛHO BHOC И ИЗHOC HA CЪЩИTE CTOKИ

 • Leathers, furs and their products
 • Travel goods, handbags and similar articles, leather
 • Saddlery, belts and straps, leather

PETROV LTD.

заведения за бързо хранене, хотелиерство, мотелиерство и обществено хранене, покупко-продажба на всички видове стоки, посредничество, бартерни сделки, внос-износ, стоки на консигнация, търговия с хранителни стоки и стоки за бита, търговия на едро, продажба на алкохол и цигари, която дейност ще се осъществява, след снабдяване с надлежни документи, безалкохолни напитки, натурални сокове, кафе, ядки, хляб и хлебни изделия, сладкарски изделия, откриване на търговска мрежа, производство, преработка, лагеруване, консервиране и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, изграждане, наемане, обслужване на фирмени магазини в страната и чужбина, маркетинг, лизингова дейност, външнотърговска дейност, упражняване на всякакъв вид стопанска, търговска и производствена дейност, с изключение на забранените от закона

 • Leathers, furs and their products
 • Travel goods, handbags and similar articles, leather
 • Saddlery, belts and straps, leather

ZLATNA BELKA-IVANOV I S-IE

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВИ КОЖИ, ТЪРГОВИЯ И ПРЕРАБОТКА НА СЪЩИТЕ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТРАНСПОРТНИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ВНОС, ИЗНОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ;ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИЗЪМ И ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ;КАТО ДЕЛАТА ПО УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН

 • Leathers, furs and their products
 • Skins, hides and leathers, bovine (cattle) and equine (horse)
 • Skins, hides and leathers, ovine (sheep), caprine (goat) and deer...
Back to top
Explore effectively Leathers, furs and their products companies skilled in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options. Consult important information about Leathers, furs and their products firmskilled in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free provides legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live business counting tool which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing strategies. With Easylist, you easily define, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution developed by Kompass