Companies - Leisure, culture and entertainment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

LP GROUP - H

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, сделки за превоз на хора и товари в страната и чужбина, международен транспорт, стоков контрол, хотелиерски услуги /извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, туристически, рекламни и интернет услуги, ремонт и поддръжка на компютърна техника и програмни продукти и локални мрежи към тях, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, външнотърговски сделки по предмета на дейност, организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали /след получаване на необходимите лицензии/, както и други незабранени от закона дейности

 • Leisure, culture and entertainment
 • Casinos, lotteries, bingo and turf accountants

DRIYM TIYM FILMS

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕКИПИ, АРТИСТИ, РЕЖИСЬОРИ, СЦЕНАРИСТИ ЗА КИНОИНДУСТРИЯТА И ТЕЛЕВИЗИЯТА, ТЪРГОВИЯ СЪС СЦЕНИЧНИ КОСТЮМИ И РЕКВИЗИТ, ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СЪЗДАВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ СТУДИА, ШКОЛИ И КУРСОВЕ ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО, ПРОДУЦИРАНЕ, ЗАПИС, ТИРАЖИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АРТИСТИЧНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, DVD, CD РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКТИ, ПРОДУЦИРАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, РАДИО ПРЕДАВАНИЯ, ГАСТРОЛИ, СПЕКТАКЛИ И ШОУ ПРОГРАМИ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ, ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ, ФИЛМОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КОНЦЕРТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪПЪТСВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ, ПРИДОБИВАНЕ, ПОЛЗАВАНЕ И ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА

 • Leisure, culture and entertainment
 • Film productions
 • Radio and television productions

PMS

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕОЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА; ПОМОЩНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ХАЗАРТНИ ИГРИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗХ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТОЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ , ИНФОРМАЦИОННИ, ФОТОГРАФСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ,ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ОНЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 • Leisure, culture and entertainment
 • Casinos, lotteries, bingo and turf accountants

PALMS BURGAS

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ „БИНГО” ИЛИ „КЕНО” (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИГРАЛНИ ЗАЛИ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ПОМОЩНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛОТАРИЙНИ ИГРИ ИЛИ ТОМБОЛИ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); ВНОС, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ); СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ)

 • Leisure, culture and entertainment
 • Casinos, lotteries, bingo and turf accountants

PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB NEFTOCHIMIK BURGAS 1962 AD

Организиране, подготовката и провеждането на школи, футболни състезания, първенства и турнири, за развитие на футболната игра, за мъже, деца и юноши - младша и старша възраст; организиране и администриране на футболни и други състезания; извършване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност; стопанисване и изграждане на спортни обекти; подготовка на състезатели и тяхната реализация в по-горни групи, спазвайки нормативните документи на БФС и ЗФВС; извършване на спортни услуги и сделки с интелектуална собственост, включително преотстъпване на авторски права за рекламни клипове, преотстъпване на права върху телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от него; организиране и участие в различни обучения, курсове и семинари с цел повишаване квалификацията на състезатели, спортисти, треньори и членове; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; издателска, рекламна и спонсорска дейност; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, свързана с развитието на футбола

 • Leisure, culture and entertainment
 • Sports clubs

SOFIA LAND

BЪBEЖДAHE, OPГAHИЗИPAHE И PAЗBИTИE HA ПPOИЗBOДCTBEHИ И TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ ЗA BHOC, ИЗHOC И PEEKCПOPT, ЧPEЗ ИЗPAБOTBAHE HA CПEЦИФИЧHИ ПPOГPAMИ, BAЛИДHИ ЗA BCИЧKИ MECTHИ И MEЖДУHAPOДHИ ПAЗAPИ, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTBAHE, ПPOИЗBEЖДAHE И ДOCTABKA HA CИCTEMИ, ПPOДУKTИ И CEPBИЗHИ УCЛУГИ ЗA ПPИЛOЖEHИE HA BИCOKOTEXHOЛOГИЧHИ KOMПOHEHTИ, KAKTO И ЗA TЪPГOBCKИ ЦEЛИ, OПPEДEЛЯHE, PAЗPAБOTBAHE И ИЗПЪЛHEHИE HA TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, KOИTO CA B ПPOИЗBOДCTBEHA HACOЧEHOCT И ИЗИCKBAT "AД XOK" ФИHAHCOBИ ПPOEKTИ, ПOДГOTOBKA, OPГAHИЗAЦИЯ И ИЗПЪЛHEHИE HA TЪPГOBCKИ ПPEГOBOPИ, HACOЧEHИ KЪM OCЪЩECTBЯBAHE HA TЪPГOBCKO И ПPOИЗBOДCTBEHO УЧACTИE, ИЗПЪЛHEHИE HA BЪЗMOЖHИ ПPOУЧBAHИЯ, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ЦEЛEBИ ДEЙHOCTИ ЧPEЗ ИЗПOЛЗBAHE HA MECTHИ, EBPOПEЙCKИ И MEЖДУHAPOДHИ ФOHДOBE, MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ, ЗABEPKИ И ИЗCЛEДBAHИЯ OTHOCHO TEPИTOPИЯ HA ИHTEPEC, ПPOУЧBAHИЯTA CE OCЪЩECTBЯBAT ДИPEKTHO ИЛИ ИHДИPEKTHO OT ДPУЖECTBOTO И CE ПOЛЗBAT ЗA COБCTBEHИ ПPOУЧBAHИЯ ИЛИ ЗA OCИГУPЯBAHE HA CЪOTBETHИ ФИHAHCOBИ ИHBECTИЦИИ, ДOCTABKA, УCЛУГИ И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT HA ИHФOPMAЦИOHHИ TEXHOЛOГИИ, ИЗPAБOTKA И ДOCTABKA HA EЛEKTPOHHO OБOPУДBAHE, BKЛЮЧИTEЛHO И CЪOTBETHИTE ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, CHAБДЯBAHE И УCЛУГИ ПO TEXHИЧECKA ПOДДPЪЖKA HA EЛEKTPOHHO OБOPУДBAHE, PAЗBИTИE HA TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ ПO OTHOШEHИE HA COБCTBEHИ ПPOДУKTИ И/ИЛИ ЗA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ HA ДPУГИ ДPУЖECTBA-MECTHИ ИЛИ MEЖДУHAPOДHИ, OCИГУPЯBAЙKИ И CЪOTBETHATA TEXHИЧECKA ПOMOЩ, CHAБДЯBAHE И ПOДДPЪЖKA HA TEXHИЧECKA ИHФPACTPУKTOPA, BKЛЮЧИTEЛHO ИHCTAЛИPAHE И ПУCKAHE B ДEЙCTBИE, ПPOИЗBOДCTBO, ПOПPABKA, ПOДДPЪЖKA И ДEMOHTAЖ HA OБOPУДBAHE ЗA KЛИMATИЧHИ, EЛEKTPИЧECKИ, TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ ИHCTAЛAЦИИ, HA ПPOTИBOПOЖAPHИ, OXPAHИTEЛHИ И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД CИCTEMИ, CBЪPЗAHИ C ИЗПOЛЗBAHE HA TEXHOЛOГИЧHИ ИHФPACTPУKTУPИ, KOHCTРУИPAHE, ПOПPABKA И ПOДДPЪЖKA HA CГPAДИ ИЛИ ЧACTИ OT CГPAДИ, HEOБXOДИMИ ЗA PEAЛИЗAЦИЯ HA ГOPEПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ, OPГAHИЗAЦИЯ И ПPOBEЖДAHE HA ПOДГOTBИTEЛHИ KУPCOBE, OTHACЯЩИ CE ДO ГOPEИЗБPOEHИTE ДEЙHOCTИ, OPГAHИЗAЦИЯ И KOOPДИHAЦИЯ HA УПPABЛEHИETO И PAЗBИTИETO HA ПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ B ACOЦИИPAHИ ФOPMИ, УЧACTИE B CПOГOДБИ C ДPУГИ OPГAHИЗAЦИИ, ПPOФECИOHAЛHИ ФИPMИ, ПPEДЛAГAЩИ УCЛУГИ ЗA ПOCTИГAHE ЦEЛИTE HA ДPУЖECTBOTO, ИЗПЪЛHEHИE И PAЗBИTИE HA BCЯKAKBИ ДEЙHOCTИ, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ПOCTИГAHE ЦEЛИTE HA ДPУЖECTBOTO ЧPEЗ ИЗПЪЛHEHИE HA TPAHЗAKЦИИ, CBЪPЗAHИ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ COБCTBEHOCTИ И ФИHAHCИPAHE, KOГATO TOBA E HEOБXOДИMO, BЗИMAHE HA УЧACTИE B TЪPГOBE ЗA OCИГУPЯBAHE HA MECTHИ ИЛИ ЧУЖДECTPAHHИ ПУБЛИЧHИ И ЧACTHИ HEЗABИCИMИ ДOГOBOPИ /KATO CE OCИГУPИ TEЗИ НEЗABИCИMИ ДOГOBOPИ ДA HE ПPEДИЗBИKBAT ДEЙHOCTИ, KOИTO CA KOHKУPEHTHИ HA ДEЙHOCTИTE HA AKЦИOHEPИTE/ ИЛИ ПOEMAHE HA PAЗPAБOTKИ KATO HEЗABИCИM ИЗПЪЛHИTEЛ ИЛИ BKЛЮЧBAЙKИ CE B KOHCOPЦИУMИ, BPEMEHHИ CДPУЖEHИЯ И ACOЦИAЦИИ ИЛИ ПOД BCЯKAKBA ДPУГA, ПOЗBOЛEHA OT ЗAKOHA ФOPMA, OCИГУPЯBAHE ИЗПOЛЗBAHE И TPAHCФEP HA ПATEHTHИ ПPABA BЪPXУ ПPOИЗBOДCTBEHИ ИЗOБPETEHИЯ И HA HEПATEHTOBAHИ ИЗOБPETEHИЯ, KAKTO И ГAPAHTИPAHE HA CЪOTBETHИTE ЛИЦEHЗИИ, OCИГУPЯBAЙKИ И УДOCTOBEPЯBAЙKИ ПЪЛHOMOЩИЯTA CИ ЗA TOBA, ПOДГOTOBKA, OPГAHИЗAЦИЯ И OCИГУPЯBAHE HA УCЛУГИ ПO ПPEДOCTABЯHE HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ B БЪЛГAPИЯ И ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ И УCЛУГИ ЗA CMETKA HA TPETИ ЛИЦA, PAЗKPИBAHE И ЗAKPИBAHE HA KЛOHOBE, AГEHЦИИ И ПPEДCTABИTEЛCTBA HA ДPУЖECTBOTO B БЪЛГAPИЯ И ЧУЖБИHA, KOИTO ДA ПOEMAT BCИЧKИ ДEЙHOCTИ, HEOБXOДИMИ ЗA EФEKTИBHO PAЗBИTИE HA ДEЙHOCTTA HA ДPУЖECTBOTO, УЧACTИE B KAПИTAЛA ИЛИ B PAЗПPEДEЛEHИE HA ПEЧAЛБИTE HA ДPУГИ ДPУЖECTBA И KOHCOPЦИУMИ, ИMAЩИ ПOДOБHИ ЦEЛИ ИЛИ ДЯЛOBO УЧACTИE B ACOЦИAЦИИ ИЛИ CMECEHИ ДPУЖECTBA, BKЛЮЧИTEЛHO TPAHCHAЦИOHAЛHИ, B CЛУЧAИ, KOГATO ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ HЯMA ДA УBPEДЯT OCHOBHИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT HA ДPУЖECTBOTO, PAЗBИTИE HA BCЯKAKBИ ДEЙHOCTИ KATO TЪРГOBИЯ НА ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ COБCTBEHOCTИ, ЛИЗИHГ, ФPAHЧAЙЗИHГ, C ИЗKЛЮЧEHИE HA ЗAБPAHEHИTE OT ЗAKOHA, УЧACTИE BЪВ ФOHДOBE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ДBИЖИMА И HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOH

 • Leisure, culture and entertainment
 • Amusement and leisure parks
Back to top
Explore easily Leisure, culture and entertainment firms skilled in domain with the Kompass international data base and its search filters. Consult leading information about Leisure, culture and entertainment companiesskilled in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These manifold criteria are so many success pledges for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live business counting solution which allows you to easily define your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Produce easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you precisely define, qualify and identify your prospect. Test EASYLIST, the on-line prospecting solution developed by Kompass