Companies - Livestock and fish - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ELPIDA VET

КОНСУЛТ И ЛЕЧЕНИЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗОВДСТВО И ТЪРГОВИЯ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗОВДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; РЕКЛАМНА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА;

 • Livestock and fish
 • Veterinary and specialised animal services

BOKO - BORYANA KOSTADINOVA

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ТУРИЗЪМ И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПОЛУФАБРИКАТИ, МАШИНИ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ДРУГИ СУРОВИНИ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕЩНИЯ ПАЗАР И ИЗНОС НА ПРОДУКЦИЯ, ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ СТОКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБМЕННИ, РЕЕКСПОРТНИ, БАРТЕРНИ КОМПЕНСАЦИОННИ, ОПЕРАЦИИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОНСУЛТНАТСКИ, ТЪРГОВСКО-СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ДИЗАЙН, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ.ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОСОБЕНИТЕ ЗА ВСЯКА ОТДЕЛ НА ДЕЙНОСТ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ, В СЛУЧАИТЕ КОГАТО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

 • Livestock and fish
 • Poultry

NOMIKOM - FISH

ПОКУПКИ НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПО - НАТАТЪШНАТА ИМ ПРЕРАБОТКА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ПРОДАЖБАТА ИМ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА РИБИ И РИБНИ ПРОДУКТИ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗВЪЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РИБА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАТО АКО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ

 • Livestock and fish
 • Fish farming, freshwater
 • Aquaculture/aquafarming

VETWEST

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ, СПОМАГАТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА, КОМИСИОННА, ЛИЕНЗИОННА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕР; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ. ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО С ТАКЪВ

 • Livestock and fish
 • Veterinary and specialised animal services

PLANETA - 98

Производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина на промишлена, растениевъдна и животинска продукция; разкриване на предприятия за преработка на животинска и растителна продукция и за производство на промишлени и хранителни стоки; разкриване на магазини и продажба на всички видове промишлени и хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия; разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене; комисионна, консигнационна, складова, лизингова, вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; извършване на всички видове механизирани услуги, свързани с производството на растениевъдна и животинска продукция, както и всякаква дейност, незабранена със закон

 • Livestock and fish
 • Dairy cows
 • Cattle

MAPLE LEAF POULTRY LTD

Развойна и селективна дейност за яйца и хибриди на патици, производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със стокови и разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти, месопреработка, агротехнически услуги, консултантски услуги, изкупуване, производство и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина. Сделки със земя, арендуване и обработка на земеделска земя с пична или наета техника, търговия със зърнени храни след получаване на съответните разрешителни. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност. Транспорт, импорт, експорт, реекспорт, превоз на стоки, хора и товари в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт, внос и износ. Разкриване на собствена магазинна мрежа. Комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, рекламни, информационни, програмни или предоставянето на други видове услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Livestock and fish
 • Poultry

RAYONNA VETERINARNA STANTSIYA-RUSE

ЛАБОРАТОРНО - ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ, БИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНТРОЛ НА СЕМЕНЕН МАТЕРИАЛ И ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, АПТЕЧНА, КЛИНИЧНА И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ И ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ОТГЛЕЖДАНЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ЕЛИТНИ И ЧИСТОПОРОДНИ ЖИВОТНИ /КОНЕ, ГОВЕДА, ОВЦЕ, СВИНЕ, КУЧЕТА, ПЧЕЛИ, ДЕКОРАТИВНИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ И ДР./, ДИСТРИБУЦИЯ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, БИОПРОДУКТИ, ИНСТРУМЕНТАРИУМ, ВИТАМИННО -МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ, ФУРАЖИ И ХРАНИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ, ВЕЩИ, ЛИЦА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ И АРБИТРАЖНИ КОМИСИИ, УЧАСТИЕ В ПРОЕКГИРАНЕ НА ФЕРМИ И ОБЕКТИ, РАБОТЕЩИ С ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОН

 • Livestock and fish
 • Veterinary and specialised animal services

YAYTSA I PTITSI - LOMTSI

Отглеждане домашни птици Производство и отглеждане на птици, производство на яйца и яйчен меланж, птици, птиче месо и друга селскостопанска продукция, преработка и производство на животинска продукция, производство и продажба на семена, селскостопанска продукция, стоки собствено производство, земеобработка, производство на селскостопанска продукция, търговия със селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски и други услуги в областта на селското стопанство, растителната защита, агрохимията, торенето, сортоизпитване и други услуги позволени от закона, отдаване под наем, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране на строителни обекти и лизинг, както и всяка друга дейност и услуги,които не са забранени от закона

 • Livestock and fish
 • Poultry
Back to top
Prospect effectively Livestock and fish companies skilled in metier with the Kompass international data base and its search options. Consult important information about Livestock and fish firmspecialized in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial reliable and regularly updated. For each firm recorded in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many success factor for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Produce by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Produce BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Produce your own firm list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your prospect and emailing campaigns. Try EASYLIST, the on-line prospecting solution developed by Kompass