Companies - Machinery and equipment for the clothing industry NES - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

RUEN MASCHINARY

ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛ. НА ТЕКСТИЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ, ПРОДАЖБА НА ТЕКСТИЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ МАШИНИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ИНСТАЛИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, СЕРВИЗИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И РЕСУРСНО ЕФЕКТИВНО ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕКСТИЛНАТА, МЕБЕЛНАТА, КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, АВТОМОБИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА, ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, ХИМИЧЕСКАТА И МЕДИЦИНСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТИЛ, ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ И ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЧИСТА ПАРА, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Supplier of:

  • Machinery and equipment for the textile industry NES
  • Textile, clothing, leather and shoemaking machinery and equipment
  • Machinery and equipment for the clothing industry NES...
Back to top