Companies - Meals, ready prepared, deep frozen - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
23 Companies
Meals, ready prepared, deep frozen
Discover our Trusted Top Suppliers

VESELIN ILIEV

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и фирми; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и рекламна дейност; всякакъв вид услуги за бита; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; покупко – продажба на мпс резервни части за тях; продажба на петрол и петролни продукти; външнотърговска дейност; дърводобив, дървопреработване; производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки; строителство, ремонт и реконструкция на сгради – частни и обществени; счетоводно – данъчни услуги; търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени, хранителни стоки, стоки за бита и стоки за широко потребление; бутик; козметика, фризьорство; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; производство на кулинарни изделия; полуфабрикати на хранителната промишленост с цел продажб ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

RADULOV 2012

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ТРАНСПОРТ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ; ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ, И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СПЕДИЦИОННИ ПРЕВОЗНИ СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕСО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

RUSKA KUHNYA OOD

Покупка на стоки на едро и дребно или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажби на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки в страната и чужбина, авточасти и строителни материали, производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, ишлеме, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги, сервизни и административни услуги, дърводобив и дървопреработване, внос и продажба на МПС и авточасти, внос и продажба на всякакъв вид стоки, търговия с петролни продукти, счетоводни услуги и консултации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

MESOMANIA TREYD

външно- и вътрешнотърговска дейност; транспортна и спедиторска дейност, производство, търговия на едро и дребно, маркетинг, сделки във всички, разрешени със закон форми, строителство, проектиране, ноу – хау, сделки с недвижими имоти, иновационна, консултантска дейност, производство и търговия с текстилни стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в сраната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със захарни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, организиране на преводачески услуги, животновъдна дейност, производство и търговия с месо и местни продукти, производство и търговия на мляко и млечни продукти, изграждане на ферми, кланници, отглеждане на животни за разплод, производство на земеделски култури, изграждане на складови баз

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...
Back to top