Companies - Metal pipework, valves and containers - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ASAT

ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й РАЗРЕШЕНИ ФОРМИ - ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИТОРСКА И ДРУГИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС И ИЗНОС; РЕЕКСПОРТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В И ИЗВЪН СТРАНАТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ И КОНКУРСИ; ТУРИЗЪМ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, АЛКОХОЛ НА ДРЕБНО; ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО; СЛАДКАРСКА ДЕЙНОСТ; ИЗРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СУВЕНИРИ, БИЖУТЕРИЯ, ПЛЕТИВА, ШЕВ И КРОЙКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДРЕХИ И БЕЛЬО, ОКАЗИОН, ОПТИКА; ЧАСОВНИКАРСКИ УСЛУГИ; ФОТО-, АУДИО-, ВИДЕОУСЛУГИ И РЕМОНТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕХНИКА; РЕМОНТ НА ЕЛ. ДОМАКИНСКИ УРЕДИ; ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ; БОЯДИСВАНЕ НА СГРАДИ И ППС; АВТОМОНТЬОРСТВО И ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО; ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ НА МПС; ДЪРВОДЕЛСТВО; СТРУГАРСТВО; КОЖАРСКА /БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ/, САРАШКА, СТЪКЛАРСКА ДЕЙНОСТ; ГЪБОПРОИЗВОДСТВО И ЦВЕТОПРОИЗВОДСТВО; ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРОЙЛЕРИ И НОСАЧКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ; БРЪСНАРО - ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; АНТИКВАРИАТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Supplier of:

 • Metal pipework, valves and containers
 • Valves, cocks, taps and fittings, metal, by type
 • Pneumatic valves...

SAMITAS METALLBAU

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ С ВСИЧКИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СТОКИ, ТРАНСФЕР НА НОУ - ХАУ И ТЕХНОЛОГИИ, КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, КОМПЛЕКСИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, ВНОС И ИЗНОС НА ПАРФЮМЕРИЯ И ХИМИЧЕСКИ ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ, ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

Supplier of:

 • Tanks and vats, metal
 • Metal pipework, valves and containers
 • Cylinders, bottles and cartridges, metal, for gases

FITTING MONTAGE

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ /БЕЗ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР/, ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО И МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ Производство машини обработка метал

Supplier of:

 • Pipes, tubes, ducts and pipelines, steel
 • Metal pipework, valves and containers

NES - NEW ENERGY SYSTEMS

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЧРЕЗ ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ /ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛНИ/, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, СЕРВИЗНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО И РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ И ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

Supplier of:

 • Tanks and vats, metal
 • Metal pipework, valves and containers
 • Cylinders, bottles and cartridges, metal, for gases

KOLOS

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБ

Supplier of:

 • Tanks and vats, metal
 • Metal pipework, valves and containers
 • Cylinders, bottles and cartridges, metal, for gases

BULMETAL

Производство и реализация на метален амбалаж. Външно търговска дейност – внос и износ, реекспорт, посреднически услуги, лизинг, организация на консигнационни складове, извършване на маркетингова, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка и пласмент на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция и млечни произведения. Машиностроене, сглобяване и изработка на части за машини и производствени линии с използване и преработка на детайли от благородни метали – след получаване на необходимото разрешително. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговска дейност с алкохол и цигари след лиценз, информационно обслужване, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, извършване на всички видове дейности и услуги, незабранени от закона, външна и вътрешно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона

Supplier of:

 • Metal pipework, valves and containers
 • Boxes, metal, for packaging, transport and storage
 • Packaging tubes, metal
Back to top
Browse effectively Metal pipework, valves and containers companies skilled in sector with the Kompass worldwide data base and its search filters. Search leading information about Metal pipework, valves and containers firmexpert in metier with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free provides legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, access its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These manifold criteria are so many performance indicators for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform your own prospecting list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB platform which contains billions of professionnal across the world. Spot simply your future employees thanks to the several search criteria available. Thanks to EASYBUSINESS, keep watch your market, supervise your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting service designed by Kompass