Companies - Pastries and cakes - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
479 Companies
Pastries and cakes
Discover our Trusted Top Suppliers

JELEV - 96

производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КАФЕТЕРИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕРАБОТКА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, ЛИЗИНГ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ, ЕЛЕКТРОННИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ИГРИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ ЗА БИТА, МАШИНОПИСНИ, ЧЕРТОЖНИ И КСЕРОКСНИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

RADIBREAD

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОПИРНИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, КЕТЪРИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, МОНТАЖ И ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА И ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВИ ЖИВОТНИ, ГОРИВА, ДЪРВА И ДЪРВЕСИНА, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОКАЗИОННА И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ С ПОСОЧЕНИТЕ СТОКИ; ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА БИТОВА ТЕХНИКА И УРЕДИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

PARTNERS 2013

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; счетоводни, хотелиерски, ресторантьорски, таксиметрови, автосервизни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности и услуги, кото не са забранени със закон или подзаконов нормативен акт.Дейностите, за които съществува разрешителен и/или лицензионен режим ще се извършват след издаване на необходимите нормативно изискуеми документи и разрешителни Търговия дребно месо месни продукти

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Biscuits and crackers

RAVIK D LTD

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ОТ СФЕРАТА НА ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ, ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И \ ИЛИ ПРОДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР, СВЪРЗАН С ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ ИЛИ УСЛУГИ, ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, РЕСПЕКТИВНО ЗА СЪЗДАВАНЕ ИЛИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ ИЛИ УСЛУГИ, КАКТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС И МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВНЕДРЕНИТЕ В ПРОИЗВОДСТВО ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ, УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИ, БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОНА, МЕНИДЖЪРСКА, КОНСУЛТАНТСКА И УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОКИ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, БАРТЕР И РЕЕКСПОРТ НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, УПРАВЛЕНСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

IN SHAPE LTD

търговска, консултантска дейност; сделки с произведения на изкуството; продажба на стоки и продукти от собствено производство, включително от земеделие, в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; издаване на минителници и записи на заповед; складови сделки; лицензионни сделки; извършване на стоков контрол; превоз на стоки и товари в страната и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; организиране и реализация на всякакъв вид, незабранени от закона, семинари, курсове и обучения; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

BRED LEND

Производство и търговия на масови, специални и диетични хлябове, замразени и полуизпечени хлебни изделия, хлебчета за сандвичи, закуски, сладкарски изделия; Вътрешна и външна търговия; Покупка на стоки и др. вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Ремонт на компютри и периферни устройства; консултантска дейност по информационни технологии, компютърно програмиране; управление и обслужване на компютърни средства и системи; други дейности в областта на информационните технологии; други информационни услуги, некласифицирани другаде; производство, изкупуване, и търговия с всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия на едро и дребно чрез посредничество; търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; оказионна, антикварна, консигнационна, комисионна, превозна, туристическа дейност; разкриване на шивашки ателиета и извършване на шивашки услуги, предоставяне на козметични и фризьорски услуги разкриване на магазини и търговия с тях; кафе-аперитиви, ресторантьорска дейност, търговия с алкохол и цигари, всички видове търговска дейност разрешена от закона, в т.ч. вътрешно търговска дейност, игротеки -забавни и електронни игри, студия за аудио и видео записи

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread
Back to top