Companies - Precious stoneworking, watchmaking and jewellery - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

YANEV INZHENERING

Производство на арматурни изделия ТЪРГОВИЯ С ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ И ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОНЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.ОРГАНИЗИРАНЕ НА МУЗИКАЛНИ,МУЗИКАЛНО СЦЕНИЧНИ СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТИ,ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ,ЗВУКОЗАПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,КАКТО И ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА СЪЩИТЕ ДЕЙНОСТИ,СЪОБРАЗЕНИ И С КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ/КИД-2008/,КОД.59.12" Търговия с индустриални стоки, производство на метални детайли и изделия, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, производство и търговия на едро и дребно на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки; посреднически и комисионерски услуги; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всички други търговски сделки, незабранени със закон

  • Machinery and equipment for the optical industry and for opticians
  • Optical, photographic and cinematographic equipment
  • Machinery for the watch industry...

SARA TRADE

Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; Външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни; Издаване на анализен сертификат; Издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени; Изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни; Изкупуване на първично добито разсипно злато и други благородни метали; Изкупуване, заготовка на отпадъчни материали за разделна преработка, осъществявани в страната; Изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали; Лабораторни изследвания на благородни метали в стандартен вид с право на издаване на анализен сертификат за тях; Преработка на благородни метали до сплави, прокат и друг вид материали на благородна основа; Преработване на благородни метали до стандартен вид; Преработка на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, получени от разкомплектоване на бракувани машини, съоръжения, електронна техника и други технически средства; Продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос; Всяка друга незабранена от закона дейност

  • Precious stoneworking, watchmaking and jewellery
  • Gem stones, shaped
  • Jewellery by material type...

BLIK 99

ПPОEKTИPAHE И ПPOИЗBOДCTBO HA EKCПEPИMEHTAЛHA EKИПИPOBKA; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA И TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, A CЪЩO TAKA И HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ПPOMИШЛEHA И БИTOBA EЛEKTPOHИKA, EЛEKTPИЧECKA TEXHИKA, XPAHИTEЛHИ И ДPУГИ CTOKИ, MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, PEЗEPBHИ ЧACTИ, ПOЛУФAБPИKATИ И ГOTOBИ ИЗДEЛИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, БИЛKИ, MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ И ЦBETЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ; ABTOPEMOHTHИ УCЛУГИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ИHЖEHEPИHГOBИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EЛEKTPOCЪOPЪЖEHИЯ; EЛEKTPOУCЛУГИ, KOMПЮTЪPHИ УCЛУГИ, CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT; ПPOEKTAHTCKИ УCЛУГИ; БOЯДЖИЙCKИ И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ; PEЦИKЛИPAHE HA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ ЗA XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO HA ДETAЙЛИ И PEЗEPBHИ ЧACTИ OT ПЛACTMACA И KOHCTPУКЦИOHHИ ПOЛИMEP Производство на други обработващи машини

  • Machinery and equipment for the optical industry and for opticians
  • Optical, photographic and cinematographic equipment
  • Machinery for the watch industry...
Back to top
Search effectively Precious stoneworking, watchmaking and jewellery companies skilled in sector with the Kompass worldwide data base and its search criteria. Consult strategical data about Precious stoneworking, watchmaking and jewellery firmspecialized in sector with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free supplies legal and financial trustworthy and frequently updated. For each company recorded in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many success factor for your commercial and marketing operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live business counting tool which allows you to easily specify your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Produce easily your own contact files that you need for your prospecting and emailing campaigns. With Easylist, you precisely specify, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting solution designed by Kompass