Companies - Prefabricated metal buildings - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DOVA - P

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ, СЧЕТОВОДНО - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РЕЕКСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ТЕХНИКА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ELIT

ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГ, КОНСИГНАЦИОННИ, КОМИСИОННИ, СКЛАДОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ЛИЗИНГОВА. РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПЕЧАТАРСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТИ. ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ. ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. КАКТО И СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ: ТЪРГОВИЯ С НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ, СДЕЛКИ С ВАЛУТНИ ЦЕННОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ЗАБАВНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, СПОРТНИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ/. ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ГАЗОПРОВОДНИ МРЕЖИ, ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ПРОПАН БУТАН; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СКЛАДОВИ СГРАДИ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО Производство на метални конструкции и части от тях

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

STROYMARK LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, външнотърговски сделки - импорт и експорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемаческа, посредническа и консултантска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

MUHARSKI

Проектно-проучвателни работи, инженеринг, експертни консултации и оценки, технически и други експертизи, строително-ремонтни и всякакъв вид предприемачески дейности в сферата на строителството и предприемачеството, всякакъв вид вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, производство, търговия и монтаж на алуминиева дограма, покривна, хидро и топло изолация, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон Производство метални конструкции части от тях

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

METALSTROI-STOIANOV & GEORGIEV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБАРОБЕТН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПОРИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ПЛАСМЕНТ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕЗАБРАНЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ТРАНСПОРТНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

TEHNOMONTAJ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ ЗА ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА ПРОДАЖБА В Т. Ч. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

DAMIANA 2001

покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, лизингови сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибутор ство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.З от ТЗ/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително монтажна дейност, рекламна и издателска дейност, производство, реализация, продажба, внос и износ на селскостопанска продукция от растителен и животински произход и агропродукти, торове и семена, монтиране , поддържане , технологичен контрол , ремонтиране и преустройване на тръби , тръбопроводи, парни и водогрейни котли съдове и съоръжения под налягане, монтажни и заваръчни услуги , както и всички останали незабранени от закона дейности изискващи воденето им по търговски начин в страната и чужбина

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

SVN INZHENERING

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, СКЛАДОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МЕТАЛООБРАБОТКА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩИТЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПСД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВНОСНО-ИЗНОСНА И РЕЕКСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ТРУД, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ПОДДРЪЖКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРВИЗ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНА, ХЛАДИЛНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

DIVE ENGINEERING

други непрофесионални дейности, некласифицирани другаде ИЗВАЖДАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОТЪНАЛО ИМУЩЕСТВО В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА; ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДВОДНО РЯЗАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ И ДЪНОУДЪЛБОЧАВАНЕ: СЪДОПОДЕМНА ДЕЙНОСТ; ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ЗАНАЯТИЯ ПОД ВОДА; СТРОИТЕЛСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА, ПРОДАЖБА НА ВОДОЛАЗНА ЕКИПИРОВКА; СТРОИТЕЛСТВО, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО КЕЙОВИ И ЯЗОВИРНИ СТЕНИ. ТРЪБОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ. ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЯЗОВИРИ. ДОКОВИ КАМЕРИ. ТЕЦ. АЕЦ. ВЕЦ . ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ. ПОДВОДНИ РАБОТИ В ГАЗОДОБИВНАТА И НЕФТЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ПО МОРСКОТО ДЪНО. БЕТОНИРАНЕ ПОД ВОДА, УПЛЪТНЯВАНЕ. ИЗОЛИРАНЕ И ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОДВОДНИ КОНСТРУКЦИИ; ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ И УДЪЛБОЧАВАНЕ В ЗАТВОРЕНИ БАСЕЙНИ, НА КЕЙОВИ МЕСТА ЗА РАЗМИВАНЕ И ЕЖЕКТОРНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ПОД ВОДА; ПОДВОДНО ТЕХНИЧЕСКИ ОГЛЕДИ И ЕКСПЕРТИЗИ; ПОЧИСТВАНЕ ПОД ВОДА НА ВИНТО-РУЛЕВА ГРУПА НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА/ КОРАБИ, САМОХОДНИ ШАЛАНИ, ДЪЛБАЧКИ, ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ/. КИНГСТОННИ РЕШЕТКИ, СПЕЦИФИЧНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ВОДОЗАБОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ЗАРЕЖДАНЕ НА ВОДОЛАЗНИ БУТИЛКИ; ПОДВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ПО СУША И МОРЕ; ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ОТПАДЪЦИ И ОТЛОМКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИТЕ ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ОСВЕН ЗАБРАНЕНАТА СЪС ЗАКОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

EAR MAKS

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И МОНТАЖ НА ВЕНИТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС, ВНОС И ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОТОПЕДИ НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С АВТОМОБИЛИТЕ, ТЪРГОВИЯ С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОЧАСТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ТЪРГОВИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЧНО, ВЕНТИЛАЦИОННО И ОТОПЛИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ. ТЪРГОВИЯ, МОНТАЖ И ПОТДРЪЖКА НА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКОВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЪОТВЕТНО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ZHERA TECH

ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИЧНА РАЗРАБОТКА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТЪРГОВСКА, ТРАНСПОРТНА, СЕРВИЗНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА PVC И АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРБЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОКАЗИОННА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СТОКИ И ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НИ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

HMC

Производство и монтаж на метални конструкции, изделия от метал, халета, ремонт, възстановяване, поддръжка на механични изделия, строителство, търговия в страната и чужбина, внос-износна дейност, покупка и продажба на метали, студена и топла обработка на метали, обработка на алуминиеви профили, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, представителство и посредничество в страната и чужбина, рекламни, комисионни, спедиционни, вътрешен и международен транспорт, складиране на стоки, митническо складиране, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и други услуги, ресторантьорство, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на междинни, годишни и консолидирани финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка дейност незабранена от закона

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

EFOR GROUP

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препордаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки; лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; таксиметрова дейност; ресторантьорство; кафе-аперитиви, дърводобив и търговия с дървен материал, изкупуване, преработка и продажба на метали, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

HB STEEL

производство на арматурни заготовки и метални изделия, търговия с черни метали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени от закона, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност вкл. външнотърговска по целия предмет на дейност, осъществявана чрез експорт-импорт, бартер, лизинг, както и други специфични външнотърговски сделки и операции, проучване, проектиране и комплексно изграждане на обекти, външна и вътрешна архитектура, предприемаческа дейност, както и всички дейности, незабранени със закон

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ABP GRUP

осъществяване на инженерингова, инвестиционна, проектантска, благоустройствена и градоустройствена дейност; строителна и предприемаческа дейност; проектиране и изпълнение на водоснабдителни, електрически, отоплителни и вентилационни външни и вътрешни инсталации, производство и монтаж на електрически табла и апаратура; отдаване под наем, наемане, лизинг, покупко-продажба на продукция, машини, резервни части и материали, технологии, ноу-хау, лицензи, движими и недвижими имущества; транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; таксиметров превоз; маркетингови проучвания; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешно и външнотърговска дейност, както и извършването на всякаква друга дейност, незабранена от закона

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

TIM SET LTD

Производство на метални изделия; ел.оборудване; нови енергийни системи; изграждане на кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно и външно-търговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство и посредничество; превозна, рекламна, информационна, програмна и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, транспортни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, както и всякаква друга дейност незабранена със закон Производство на метални изделия; ел.оборудване; нови енергийни системи; изграждане на кабелни и други мрежи, съоръжения и инсталации; производство на парково оборудване и спортни съоръжения; продажба на стоки от собствено производство, вътрешно и външно-търговска дейност, импорт и експорт, търговско представителство и посредничество; превозна, рекламна, информационна, програмна и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; проектиране, инженерингова дейност, изграждане, монтаж и ремонт на енергийно оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини, транспортни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, внос на всякакви МПС и резервни части за тях и търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и ремонт на пътни превозни средства, както и всякаква друга дейност незабранена със закон

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

RMZ MIHAILOV

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ,ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖНИЯ НА ВОДНОЕЛЕКТИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, ИЗРАБОТКА И РЕМОНТ НА КОТЛИ, СЪДОВЕ И ТРЪБОПРОВОДИ ПОДНАЛЯГАНЕ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗАХИМИЧЕСКАТА, МЕТАЛУРГИЧНАТА, МАШИНОСТРОИТЕЛНАТА ИХРАНИТЕЛНОВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕНЕРГЕТИКАТА, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА СПЛАВИ И МЕТАЛИ, МЕТАЛОЛЕЕНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ВНОС - ИЗНОС, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, СПЕДИЦИОННА, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ С АКЦИЗНИ СТОКИ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО -ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...
Back to top