Companies - Refrigeration plant and equipment, industrial - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TOPLIK

ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЗАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНО ХЛАДИЛНО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА КОТЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И РАДИАТОРИ С НЕЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАГРЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ, СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ, ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ДИСТРИБУТОРСКА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕМЕН ТРАНСПОРТ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И МОНТАЖ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ; РЕЕКСПОРТ И БАРТЕР НА СТОКИ И УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ И ВИК СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН Производство промишлено хладилно вентилационно оборудване

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

KLIMA LUFT

Производство на стоки, оборудване и компоненти в областтта на климатизацията, отопление , вентилация , хладилна и специализирана техника, зелени технологии, термопомпи, както и вътрешна и външна търговия с тях, сервизна дейност и дейност по подръжка в областта на централната и локална климатизация , ОВ и ВИК , покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; франчайз, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство (без процесуално) и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни дейности включително и по програми и проекти или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Когато за определени дейности се изисква издаване на лицензии и/ или разрешения от компетентен орган, същите ще се извършват след тяхното издаване по надлежния ред,всякаква друга дейност освен посочените в предходната алинея, с изключение на забранените със закон

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

TANGRA-AV

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, КАЧЕСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ И ОБЕКТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ, КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ И СИСТЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, КАКТО И СТОКИ ЗА БИТА, МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА ИЛИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И ТЕРМОПОМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, СЧЕТОВОДНИ И МАШИНОПИСНИ УСЛУГИ, ВЪНШНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, ТЪРГОВСКО АГЕНТСТВО С МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕВОЗНИ ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КОЛЕТНИ И ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ/, ИЗРАБОТКА НА ИШЛЕМЕ, ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ИМПРЕСАРСКА, РЕКЛАМНА /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДАЧЕСКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗЛОЖБИ, БАЗАРИ, С ПРЕДМЕТИ НА ИЗЯЩНОТО, ПРИЛОЖНОТО И ДЕКОРАТИВНОТО ИЗКУСТВО /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСТНИ УРОЦИ, ШКОЛИ, КУРСОВЕ /БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, РЕВЮТА, ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/, АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА НА ПЕРИОДИЧНИ И НЕПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ, ИЗГОТВЯНЕ НА СЦЕНАРИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ И ПРОГРАМИ /БЕЗ ПОРНОГРАФСКИ/, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕНИДЖМЪНТ НА СПОРТИСТИ, ОТБОРИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛАСТИЧНОТО ИЗКУСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЪЩИТЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

NECTIME

ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ,РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТЪРГОВИЯ С АВТОЧАСТИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ,ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА, ХЛАДИЛНА И ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTKA, BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ И CEPBИЗ HA ИЗЧИCЛИTEЛHA, OPГAHИЗAЦИOHHA, БИTOBA И EЛEKTPOHHA TEXHИKA, CPEДCTBA ЗA ABTOMATИЗAЦИЯ И CTOKИ ЗA БИTA, ДETAЙЛИ, BЪЗЛИ И CИCTEMИ ЗA ПPOMИШЛEHO ПPOИЗBOДCTBO, PAЗPAБOTKA И PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПPOГPAMHO-TEXHИЧECKИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ, CЪЗДABAHE, ПPEOTСТЪПBAHE И TЪPГOBИЯ C ЛИЦEHЗИИ И HOУ-XAУ, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, EKCПEPTHO-KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT И CПEЦИAЛИЗИPAHO OБУЧEHИE, TЪPГOBCKO-PEKЛAMHA, ИHЖEHEPИHГOBA, KOMИCИOHНА ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPEBOЗHA, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, ПPEBOДAЧECKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, EЛEKTPOHHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, BИДEO И ЗBУKOЗAПИC, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, PEEKCПOPT, MAPKETИHГ, ДEТEKTИBCKA ДEЙHOCT, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...

TARA SISTEMS LTD.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ, СЕРВИЗ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ, ОТОПЛИТЕЛНИ, КЛИМАТИЧНИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ И ТЕХНИ АКСЕСОАРИ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ И МАРКИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ СТОКИ И УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИЗНЕС И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ. КОНСУЛТАЦИИ И МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И МЕНИДЖМЪНТА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and refrigeration equipment
 • Refrigeration plant and equipment, industrial
 • Freeze drying plant and equipment...
Back to top