Companies - Rubber and plastic industry plant and equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BOTTLES TRADING LTD

производство на опаковки от пластмаса Производство, продажба и рекламна дейност на всякакви опаковки и стоки, производство и продажба на селскостопански продукти и зеленчуци, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и сладкарство, бутик-облекла, плетива-уникати, изработване и продажба на накити /без благородии метали и скъпоценни камъни/, фризьорски услуги, таксиметрова дейност - превоз на пътници и товари с лек и товарен автомобил, извършване на комплексни геофизически изследвания със собствена апаратура, сервизна дейност, търговско представителство /без процесуално/, комисионерство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, промишлено и жилищно строителство, автотенекеджийски и авторемонтни услуги, дърводелство и дървообработване, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и изделия, без поставените под специален режим, производство и продажба на машини и съоръжения; научноизследователска и развойна дейност; конструиране на машини и съоръжения

  • Rubber processing machinery and equipment
  • Rubber and plastic industry plant and equipment
  • Plastic processing machinery and equipment NES

TECNO RUBBER

Конструиране и производство на машини и съоръжения за каучуковата промишленост, както и тяхното рециклиране, монтаж и сервиз, ремонт и сервиз на металообработващи машини, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на промишлени стоки, както и всяка друга незабранена от закона дейност Производство машини каучук или пластмаси Рециклиране, монтаж и сервиз на машини за каучуковата промишленост, ремонт и сервиз на металообработващи машини, вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на промишлени стоки, както и всяка друга незабранена от закона дейност

  • Rubber processing machinery and equipment
  • Rubber and plastic industry plant and equipment
  • Plastic processing machinery and equipment NES

KOLEV I KO

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДР.УСЛУГИ;ЛИЗИНГ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ИЗРАБОТКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОМИВАНЕ НА ЗЛАТОНОСЕН ПЯСЪК, ПРОМИВАНЕ НА ЗЛАТОНОСЕН ПЯСЪК РЪЧНО И С ДРЕБНА МЕХАНИЗАЦИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА С ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

  • Rubber processing machinery and equipment
  • Rubber and plastic industry plant and equipment
  • Plastic processing machinery and equipment NES
Back to top
Browse all Rubber and plastic industry plant and equipment businesses skilled in sector thanks to the Kompass international data base and its search options. Access to strategical information about Rubber and plastic industry plant and equipment businessskilled in metier thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each firm present in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many performance pledges for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live business counting tool which allows you to easily specify your targets with the BtoB Kompass’ data base. Produce easily your own prospect files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you precisely specify, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting solution developed by Kompass