Companies - Social care, personal services - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ASISTENT-24 Ltd.

Предоставяне на социални услуги на семейства с непълнолетни деца, болни, инвалиди, стари хора и др. в страната и чужбина и наемане на български граждани за осъществяване на социалните услуги; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна. складова дейност; търговско представителство и посредничество; маркетинг; транспортна дейност в страната и чужбина; туристическа, информационна, рекламна програмна, импресарска, ремонтна дейност; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност, включително дигитален печат; проектиране, разработване и внедряване на софтуер; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност, лизинг, посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и чужбина /след получаване на лиценз/, включваща информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица; насочване към професионално и/или мотивационно обучение, насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави

  • Social care, personal services
  • Social services
  • Assistance services for the elderly and the disabled

FEDE IN MARIA 2010 LTD

Предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане; покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство, преработка и търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход; търговия на едро и дребно с алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, храни, хранителни добавки и консумативи, строителни, отоплителни материали и битова техника; внос и продажба на автомобили, сделки с интелектуална собственост; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество; превозна /превоз на пътници и товари в страната и чужбина/, рекламна, информационна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външноикономическа дейност, продажба на препарати за растителна защита и торове, таксиметрова дейност, компютърна текстообработка, преводи, отдаване на вещи под наем; икономически и други консултантски услуги; автомонтьорски, фото, видео и козметични услуги, хотeлиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности, разрешени от закона, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин

  • Social care, personal services
  • Retirement homes and sheltered accommodation

OSK-OTGOVORNOST SIGURNOST KOMPETENTNOST LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; консултантски услуги,туроператорска и агентска дейност, внос и износ на стоки, търговия със селскостопански суровини и живи животни, издаване на програмни продукти, дейност свързани с развлечения и отдих, ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лична /персонална/ охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридчески лица, сигнало-охранителна дейност, охрана с помощта на сигнално известителна техника, търговия, ремонт и технически прегледи на ловно и бойно оръжие и боеприпаси, извършване на взривни работи и дейности с взривни материали, охрана на цени пратки и товари, охрана на мероприятия, охрана чрез видеонабкюдение, пожароизвестяване както и всякаква стопанска и търговска дейност разрешена от закона

  • Social care, personal services
  • Social services
  • Assistance services for the elderly and the disabled
Back to top
Prospect easily Social care, personal services companies specialized in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search filters. Access to leading information about Social care, personal services firmspecialized in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free brings legal and financial reliable and regularly updated. For each firm present in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many performance factor for your commercial and marketing operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Perform your own prospecting list thanks to Easybusiness, the essential Kompass BtoB platform that regroup billions of companies across the world. Identify simply your future employees thanks to the many targeting tools available. Thanks to EASYBUSINESS, check your market, supervise your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Test EASYBUSINESS, the prospecting offer developed by Kompass