Companies - Sports and leisure equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BOBI FISHER

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи, вкл. селскостопанска продукция от растителен и животински произход с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и пизингова дейност; маркетинг, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки; превозни, хотелиерски, рекламни, информационни и импресарски /слуги, туроператорска и турагентска дейности; складови сделки, предприемаческа дейност, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, трансфер на технологии, сделки с интелектуална собственост, както и осъществяване на други дейности след получаване на съответен лиценз и които не са забранени от закона

 • Sports and leisure equipment
 • Skiing equipment
 • Team sports equipment...

HTM BALGARIA

Производство и търговия, включително износ и внос на спортна екипировка както следва:- Екипировка за гмуркане и спортни стоки за гмуркачи и леководолази – по-специално: апарати за свободно гмуркане и леководолазни апарати, а именно регулатори, комбинирани електронно-изчислителни уреди при гмуркане, компаси, дълбокомери, манометри за налягането, жилетки за гмуркане, спасителни жилетки, костюми за гмуркане, маски, шнорхели, пневматични харпуни с пружина за подводен спорт, газови пневматични харпуни и харпуни с каучуков задвижващ ремък, ножове, плавници и прожектори, облекло, обувки, шапки и други принадлежности с марките „МАРЕС“ (MARES) и „ХЕД“ (HEAD);- Екипировка за зимни спортове и по-специално ски, ски обувки, ски автомати и аксесоари с марката „ХЕД“ (HEAD);- Всяка друга стопанска дейност, не забранена от закона

 • Sports and leisure equipment
 • Skiing equipment
 • Team sports equipment...

XCULT

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ОБЛАСТТА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ Проектиране, строителство и управление на изкуствени стени и всички съоръжения за практикуване спортно катерене и други сродни спортове; организиране и провеждане на спортни и туристически прояви; провеждане на обучение относно иновативни спортни съоръжения; научно-изследователска и развойна дейност, разработване и внедряване на иновативни спортни съоръжения; проектиране, производство, монтажни дейности и търговия с иновативни спортни съоръжения; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически (след лиценз), туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; транспортни услуги, превоз на товари и пътници в страната и чужбина, отдаване на автомобили под наем; издателска и печатарска дейност, проектиране, производство, монтажни дейности и търговия на спортни съоръжения, спортни стоки, детски площадки, катерушки, атракционни съоръжения и бояджийски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

 • Sports and leisure equipment
 • Skiing equipment
 • Team sports equipment...

V I K STROY

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ БЕТОНОВИ СМЕСИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ БЕТОН ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНИ, МОСТОВИ, ВОДОПРОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ГАЗОПРЕНОСНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ И ХИДРОСЪОРЪЖЕНИЯ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ГЕОЛОЖКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗМЕРВАНИЯ, ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИНЕРТНИ И СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА И ПРЕНОС НА НЕФТ И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Sports and leisure equipment
 • Soft toys
 • Dolls and puppets...
Back to top
Explore easily Sports and leisure equipment businesses skilled in metier using the Kompass worldwide data base and its search filters. Access to important data about Sports and leisure equipment companiesexpert in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and frequently updated. For each business present in our database, search its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many success pledges for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live firm counting tool which allows you to easily define your targets with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you precisely define, qualify and identify your contact. Test EASYLIST, the on-line prospecting service created by Kompass