Companies - Tobacco and tobacco products - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
46 Companies
Tobacco and tobacco products
Discover our Trusted Top Suppliers

PLAMA

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ, БИТОВА, ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА; КОМПЕНСАЦИОННИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; МАРКЕТИНГОВА, ПРОГРАМНА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА СОБСТВЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО НУЖДИ И ПРОДАЖБАТА ИМ С ЦЕЛ ПЕЧАЛБА; ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА БИТОВА, ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И КОНФИГУРАЦИИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АВТОМОБИЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА Търговия на едро с тютюневи изделия

  • Tobacco and tobacco products
  • Food
  • Food, beverages and tobacco (wholesale)...

PLASY - IV LTD

Вьтрешно-и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции; производство и продажба на стоки;всякакъв вид дърводелски услуги -производство, монтаж, демонтаж, оборудване и експлоатация на хотели и заведения за хранене и развлечения;дейност на питейни заведения, търговско представителство и посредничество: комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; транспортни услуги;.- сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; проучване и изграждане на жилищни и промишлени обекти; посредническа дейност при покупко-продажба и даване под наем на недвижими имоти;лизинг,както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство

  • Tobacco and tobacco products
  • Food
  • Food, beverages and tobacco (wholesale)...
Back to top