ADVANS

Last update:

Contact - ADVANS

3 Georgi Mashev str.
entr. B, fl. 1, apt. 2
4400 Pazardzhik

Bulgaria

Fax +359 (0)34 443365

Legal information - ADVANS

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction (2892)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG112619958
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC33570138

Presentation - ADVANS

УСЛУГИ С ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ И ПЪТНОСТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА ИНСТАЛАЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БИТОВИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕТОНИ, БЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И СУРОВИНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ/, ТУРОПЕРЕТОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

Location -  ADVANS

Executives - ADVANS Buy the executives list from the same business

ILIYA BONCHEV LUDZHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ADVANS

Activities -  ADVANS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction (2892)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction (2824)