Contact - AGB - 2004 EOOD

3 Georgi Dimitrov str.
4198 Graf Ignatievo

Bulgaria

Legal information - AGB - 2004 EOOD

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Machining (2562)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG115826645
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC33785263

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - AGB - 2004 EOOD

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ДЕТАЙЛИ И ВЪЗЛИ ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; МАРКЕТИНГ, МАШИНОПИСНИ, КОПИРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; АДМИНИСТРАТИВНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ОБМЯНА НА ВАЛУТА; ФИНАНСОВИ УСЛУГИ; ЗАЛОЖНИ КЪЩИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, В Т.Ч. ВНОС-ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЬРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МРЕЖА В СТРАНАТА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КАКТО И АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА НАДЛЕЖЕН ЛИЦЕНЗ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОДУКТИ, ВКЛ. И ЖИВОТИНСКИ ТАКИВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  AGB - 2004 EOOD

Executives -  AGB - 2004 EOOD

GEORGI NIKOLOV BANEV

Управител

Key figures -  AGB - 2004 EOOD

Activities -  AGB - 2004 EOOD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Machining (2562)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.