Contact - AIDA-R

26 San Stefano str.
entr. A, fl. 2 apt. 4
6300 Haskovo

Bulgaria

Legal information - AIDA-R

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG126726564
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32564440

Presentation - AIDA-R

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,превозни сделки и складови сделки, търговия с петрол и петролни продукти, хотелиерски /извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/ и ресторантьорски дейности, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги /под форматая на предприятие/, покупка, стоеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, рентиерство, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, внос, износ, обменни и експортни сделки, таксиметрова дейност, инженеринг и маркетинг, лизингова дейност, проучвателни, проектантски и консултантски услуги в сферата на промишленото и гражданско строителство /под формата на предприятие/, проектиране и строителство на сгради и съоръжения /под формата на предприятие/,изкупуване, обработка и търговия с всички видове вторични суровини /след издаване на съответните разрешителни/ и други дейности незабранени от закон

Location -  AIDA-R

Contact people - AIDA-R Download the executives list

ROSEN MIHAYLOV RUSEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  AIDA-R

Activities -  AIDA-R

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale on a fee or contract basis (4610)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions