Contact - AIG PETROL

3 Marko Hadzhinikolov str.
5030 Debelets

Bulgaria

Legal information - AIG PETROL

Nature Head Office
Year established 2010
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG201284727
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36878358

Presentation - AIG PETROL

търговия на едро и дребно с горива и горивно смазочни материали и техните деривати, изграждане и експлоатиране на бензиностанции, търговия с хранителни и нехранителни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, както и продажба на стоки от евентуално собствено производство, строително ремонтна и монтажна дейност, търговия със строителни материали, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия на стоки от хранително-вкусовата промишленост, строителни и компютърни услуги, интернет услуги, уеб дизайн, програмиране, лесовъдство, лесокултурни мероприятия, събиране, изкупуване, сушене, заготовка и експорт на гъби и билки; външнотърговска дейност - внос и износ; транспортна дейност в страната и чужбина със собствени и наети леки и товарни автомобили и автобуси, след получаване на лиценз, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дистрибуторска, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна, информационна дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерство, ресторантьорство, кафе-аператив, туристически и таксиметрови услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона

Location -  AIG PETROL

Contact people - AIG PETROL Download the executives list

STEFKA GEORGIEVA BORISOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  AIG PETROL

Activities -  AIG PETROL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale on a fee or contract basis (4610)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers