ALFA ENEMONA LTD

Last update:

Contact - ALFA ENEMONA LTD

4, офис 4 Ul. San Stefano str.
5800 Pleven

Bulgaria

Fax +359 (0)64 803953

Legal information - ALFA ENEMONA LTD

Nature Headquarters
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 10,000 BGN
VAT no BG114680170
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32283869

Presentation - ALFA ENEMONA LTD

ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, СЕРВИЗНА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, РЕМОНТНА, ПУСКОВА-НАЛАДЪЧНА, ИЗМЕРВАТЕЛНА, ЛАБОРАТОРНА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ ПО ПОДДРЪЖКА, РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ В АЕЦ, ТЕЦ И ДРУГИ ОТРАСЛИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУКТРИЯТА, ДИАГНОСТИКА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ВНОС НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ В АЕЦ, ТЕЦ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И В СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНАТА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ХАРДУИР И СОФТУЕР, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО
Инженерни дейности техн консултации

Location -  ALFA ENEMONA LTD

Executives - ALFA ENEMONA LTD Download the executives list from the same business

VALENTIN DIMITROV DAKOV

Управител

EKIM NIKOLAEV EKIMOV

Управител

Participation -  ALFA ENEMONA LTD

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ALFA ENEMONA LTD

Activities -  ALFA ENEMONA LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

You might also like: