Contact - ALFA ISTEYT

3 Hristo Smirnenski str./blvd.
5250 Svishtov

Bulgaria

Legal information - ALFA ISTEYT

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Finishing of textiles (1330)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131367077
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32606272

Presentation - ALFA ISTEYT

Търговско посредничество, комисионерство, представителство, вътрешен и международен туризъм, реекспорт, специфични външнотъргвски операции, информационна дейност, участие в информационни проекти, придобиване, продажба и управление на недвижими имоти, дейности свързани с изграждане и експлоатация на сгради и обекти, защита и внедряване на обекти на интелектуалната собственост; производство на стоки и/или предоставяне на услуги, съчетавайки икономическите си резултати със социални цели, постигане на измерима, положителна социална добавена стойност, управление с участието на работник/ци или служител/и при вземане на управленски решения, осъществяване на икономическата дейност, като част от положителния счетоводен финансов резултат на дружеството след данъчно облагане се реинвестира за осъществяване на социална дейност

Location -  ALFA ISTEYT

Contact people - ALFA ISTEYT Download the executives list

ADRIANA SREBRENKOVA KIRILOVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ALFA ISTEYT

Activities -  ALFA ISTEYT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Finishing of textiles (1330)

ISIC 4 (WORLD) : Finishing of textiles (1313)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide