Contact - ALVE KONSULT

5 Demokratsia str.
1362 Malo Buchino

Bulgaria

Legal information - ALVE KONSULT

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 200 BGN
VAT no BG201995489
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37089500

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - ALVE KONSULT

ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТА
ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПЪТИЩА, АВТОМАГИСТРАЛИ, УЛИЦИ, ПАРКИНГИ, ЕКОПЪТЕКИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ, ВЪЖЕНИ ЛИНИИ, ПЪТНИ ВЪЗЛИ, КРЪСТОВИЩА, БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, ПЛОЩАДИ, АЛЕИ, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - МОСТОВЕ, ТУНЕЛИ, ПОДЛЕЗИ, НАДЛЕЗИ, ВОДОСТОЦИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ, УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ, РЕЧНИ КОРИТА И ДИГИ, ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА, ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ, ВНОС ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, УКАЗ ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  ALVE KONSULT

Contact people -  ALVE KONSULT

KALIN VELCHEV KALCHEV

Управител

Key figures -  ALVE KONSULT

Activities -  ALVE KONSULT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.