AMIGO LEASING

Last update:

Contact - AMIGO LEASING

5 Aleko Konstantinov str.
3900 Belogradchik

Bulgaria

Legal information - AMIGO LEASING

Nature Headquarters
Year established 2017
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Financial leasing (6491)
Corporate capital 1,200,000 BGN
VAT no BG204695366
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37704287

Presentation - AMIGO LEASING

Финансов лизинг, предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) след съответните регистрации съгласно Закона за кредитните институции и изискванията за извършване на дейност като финансова институция във връзка с предоставяне на посочените небанкови финансови услуги, всички допълнителни и обслужващи лизинга и кредитирането дейности и всякаква друга дейност, незабранена от закона

Location -  AMIGO LEASING

Executives - AMIGO LEASING Download the executives list from the same business

IVAYLO EMILOV PETKOV

Представител

ASEN EMANUILOV ASENOV

Член на Съвета на Директорите

ANISIA VASILEVA ARGIROVA

Член на Съвета на Директорите

Participation -  AMIGO LEASING

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  AMIGO LEASING

Activities -  AMIGO LEASING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Financial leasing (6491)

ISIC 4 (WORLD) : Financial leasing (6491)