Contact - ANDELA

3 Chataldzha str.
Pobeda Distr
8000 Burgas

Bulgaria

Fax +359 (0)56 854064

Legal information - ANDELA

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)
Corporate capital 205,215 BGN
VAT no BG102005285
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32282480

Presentation - ANDELA

Добив и производство на инертни материали, вар, строителни изделия, мозайка, производство на калиброван камък за захарната промишленост, ремонт, възстановяване и пусково-наладъчни работи на ел.агрегати, ел.апарати и ел.двигатели, пласмент и търговия, внос, износ, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, маркетинг, производство на калибровани пясъци за специални нужди, покупка, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба и други търговски и производствени дейности, незабранени със закон, разпореждане по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и с други обекти на интелектуалната собственост

Location -  ANDELA

Contact people - ANDELA Download the executives list

KIRO DIMOV RUSEV

Представител

LILYAN IVANOV RADEV

Член на Съвета на Директорите

GANCHO DIMITROV STOEV

Член на Съвета на Директорите

Participation -  ANDELA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ANDELA

Activities -  ANDELA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions