APPLICATION CONSULTING OOD

Last update:

Contact - APPLICATION CONSULTING OOD

27 Ul. Debar str.
R-N ODESOS DISTR., AP. 7, FLOOR 4
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - APPLICATION CONSULTING OOD

Nature Headquarters
Year established 2017
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Data processing, hosting and related activities (6311)
Corporate capital 1,000 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37673889

Presentation - APPLICATION CONSULTING OOD

търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; търговия на едро и дребно с всички видове стоки в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги на физически и юридически български и чуждестранни лица от всякакво естество; консултантски услуги; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; рекламна дейност; всяка друга търговска, консултантска или икономическа дейност, незабранена от закона, а при разрешителен и лицензионен режим при спазване на съответния нормативно установен ред

Location -  APPLICATION CONSULTING OOD

Executives - APPLICATION CONSULTING OOD

Buy the executives list from the same business

DIMITAR ATANASOV ATANASOV

Управител

ELIZABET GOMERSAL

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  APPLICATION CONSULTING OOD

Activities -  APPLICATION CONSULTING OOD

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Data processing, hosting and related activities (6311)

ISIC 4 (WORLD) : Data processing, hosting and related activities (6311)