BARZOSTROY

Last update:

Contact - BARZOSTROY

1 Kaloyanovsko Shose str./blvd.
6000 Stara Zagora

Bulgaria

Legal information - BARZOSTROY

Nature Headquarters
Year established 2016
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Construction of residential and non-residential buildings (4120)
Corporate capital 10,000 BGN
VAT no BG204033590
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37571010

Presentation - BARZOSTROY

Hаучни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройството, жилищни сгради, обекти на общественото обслужване, промишлени и селскостопански сгради, инженерна инфраструктура, пречиствателни станции за питейни, битови и промишлени отпадъчни води, транспортно комуникационни обекти, благоустройство, геодезически работи и озеленяване, покупка, строеж или обзавеждане /вътрешен дизайн/ на недвижими имоти с цел продажба, строителен мениджмънт, инвестиране и изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, интериорно и екстериорно озеленяване на недвижими имоти, обслужване и управление на недвижима собственост, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, покупка на стоки с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение

Location -  BARZOSTROY

ADELIN VALCHANOV DONEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BARZOSTROY

Activities -  BARZOSTROY

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)