Contact - BERK PLAST HMG

29 Ul. Panayot Hitov str.
AP. 6, FLOOR 3
3400 Montana

Bulgaria

Fax +359 (0)32 625400

Legal information - BERK PLAST HMG

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of builders’ ware of plastic (2223)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG111577506
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC33519826

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - BERK PLAST HMG

Производство дограма други изделия от пластмаси строителството
ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ДОГРАМА; СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВЪЗДУХОВОДИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ,ИЗКУПУВАНЕ ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ; ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  BERK PLAST HMG

Contact people -  BERK PLAST HMG

MITKO IVANOV GORCHOV

Управител

Key figures -  BERK PLAST HMG

Activities -  BERK PLAST HMG

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of builders’ ware of plastic (2223)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of plastics products (2220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.