BILDSTROY BULGARIA LTD

Last update:

Contact - BILDSTROY BULGARIA LTD

26 Zlatyo Oshanski str.
5350 Tryavna

Bulgaria

Legal information - BILDSTROY BULGARIA LTD

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other building completion and finishing (4339)
Corporate capital 2,100 BGN
VAT no BG203317495
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC37415582

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - BILDSTROY BULGARIA LTD

Извършване на строително-монтажни дейности и ремонт на сгради в страната и чужбина, търговия, внос - износ на стоки и продукция, строителство, покупко-продажба на движими и недвижими вещи, импорт-експорт, реекспорт, представителство на местни и чуждестранни юл или фл в страната и чужбина, рекламна дейност, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, издателска дейност, проектиране и изработка на печатни продукти, посредническа и комисионерска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  BILDSTROY BULGARIA LTD

Executives -  BILDSTROY BULGARIA LTD

STANCHO STOYANOV STOYANOV

Управител

Key figures -  BILDSTROY BULGARIA LTD

Activities -  BILDSTROY BULGARIA LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other building completion and finishing (4339)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.