Contact - BIO CHARCOAL LTD

26 Ohrid str./blvd.
R-N ODESOS DISTR., FLOOR 3
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - BIO CHARCOAL LTD

Nature Head Office
Year established 2016
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other organic basic chemicals (2014)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG204204229
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37605894

Presentation - BIO CHARCOAL LTD

Производство на пелети, брикети, биогорива и др., производство на енергия, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали чрез използване на възобновяеми източници и чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, търговия с горива и електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, производство на ел. енергия, биодизел от семена, хумус, компост, проектиране, изграждане, поддържане, управление и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на комисионни, спедиционни и превозни сделки, производства на стоки с цел продажба, както и всяка друга дейност в страната и чужбина, която не е забранена от закона

Location -  BIO CHARCOAL LTD

Contact people - BIO CHARCOAL LTD Download the executives list

SHAVIT FRIDMAN

Управител

SISILIA BINIASHVILI

Управител

GAY KRICHEVSKI

Управител

PYOTAR SOKOLOV

Управител

Participation -  BIO CHARCOAL LTD

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BIO CHARCOAL LTD

Activities -  BIO CHARCOAL LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other organic basic chemicals (2014)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic chemicals (2011)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility