BLASER GROUP GABROVO

Last update:

Contact - BLASER GROUP GABROVO

1 Kapinata locality
5300 Gabrovo

Bulgaria

Fax +359 (0)66 801752

Legal information - BLASER GROUP GABROVO

Nature Headquarters
Year established 1992
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of weapons and ammunition (2540)
Corporate capital 7,657,330 BGN
VAT no BG817059954
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32314979

Presentation - BLASER GROUP GABROVO

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА ПОЧИВКА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ. ВНОС И ИЗНОС. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА "БЛАЗЕР ЯГДВАФЕН ООД"-ГЕРМАНИЯ В БЪЛГАРИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУГИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛ. ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОРТА И ИМПОРТА НА СТОКИ И УСЛУГИ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

Location -  BLASER GROUP GABROVO

General Information -  BLASER GROUP GABROVO

Banks

UNITED BULGARIAN BANK

Executives - BLASER GROUP GABROVO Buy the executives list from the same business

THOMAS FREUNDORFER

Управител

Participation -  BLASER GROUP GABROVO

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BLASER GROUP GABROVO

Activities -  BLASER GROUP GABROVO

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of weapons and ammunition (2540)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of weapons and ammunition (2520)