Contact - BONA FIDO

Storgoziya Distr., Bl.No. 5, entr. E, apt. 20
5802 Pleven

Bulgaria

Legal information - BONA FIDO

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG202746520
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37279939

Presentation - BONA FIDO

Търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, предоставяне на консултантски, рекламни, информационни и други услуги, строително ремонтни дейности, търговия с метали/ след лиценз/, разкриване на кафе – аператив, ресторантьорство, хотелиерство, оценка на цели предприятия, движимо и недвижимо имущество на земеделски земи и подобренията върху тях, проектиране, производство и търговия на металообработващи машини, търговия на едро и дребно, изкупуване и производство на селскостопанска продукция, млечни изделия, брашна, сладкарски изделия и търговия с тях, производство, преработка и търговска реализация на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки на вътрешния и външния пазар, разкриване на търговски обекти и складове, пазарни проучвания, отдаване под наем на недвижими вещи, маркетинг, складова и лизингова дейност, търговско посредничество и агентсво, външнотърговска дейност/внос и износ/ във връзка с предмета на дейност на дружеството

Location -  BONA FIDO

Contact people - BONA FIDO Download the executives list

TIHOMIR IVANCHEV TILEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BONA FIDO

Activities -  BONA FIDO

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers