BONITA STYLE

Last update:

Contact - BONITA STYLE

163 ZAYCHAR str.
Distr. VAZRAZHDANE, fl. 1, apt. 2
1309 Sofia

Bulgaria

Legal information - BONITA STYLE

Nature Headquarters
Year established 2007
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of other outerwear (1413)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG175373765
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32305369

Presentation - BONITA STYLE

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ОФИЦИАЛНИ И СПОРТНО-ЕЛЕГАНТНИ ОБЛЕКЛА; ПРОИЗВОДСТВО НА УНИФОРМЕНИ ОБЛЕКЛА-УЧЕНИЧЕСКИ, ФИРМЕНИ ОФИС ОБЛЕКЛА, ОБЛЕКЛА ЗА ЗАВЕДЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА РАБОТНИ ОБЛЕКЛА; ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО В МАШИНОСТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО; ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА ИЗМЕРВАНЕ, ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И МАШИНИ; СПЕЦИАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНЕТО; РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИРМИ– ПРОИЗВОДИТЕЛКИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ.ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ, АНАЛИЗИ. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СОБСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМА ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА И ВСЯКАКВА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ДА ПРИДОБИВА ПРАВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ПО ВСЯКАКЪВ ЗАКОНЕН НАЧИН

Location -  BONITA STYLE

DANIELA VASILEVA ZERKOVA-DIMITROVA

Управител

KRASIMIR TRIFONOV DIMITROV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  BONITA STYLE

Activities -  BONITA STYLE

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other outerwear (1413)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)