Contact - BSM

10 Konstantin Gerov str.
Southern Distr.
4004 Plovdiv

Bulgaria

Fax +359 (0)32 592379

Legal information - BSM

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG202868874
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37305459

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - BSM

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде
Производство на машини, съоръжения и оборудване; производствена, търговска, транспортна, рекламна и маркетингова дейност в страната и чужбина, разработка на нестандартно оборудване; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  BSM

Executives -  BSM

PETKO ANGELOV PETKOV

Управител

Key figures -  BSM

Activities -  BSM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.