Contact - BT -ENGINEERING

2 Ul. Lea Ivanova
R-N LOZENETS DISTR., ENTR. V2
1700 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9454728

Legal information - BT -ENGINEERING

Nature Head Office
Year established 2002
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Engineering activities and related technical consultancy (7112)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131024484
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32562183

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - BT -ENGINEERING

Консултантски и инженерингови услуги, управление и третиране на твърди и течни отпадъци, обезвреждане, преработка и рециклиране на отпадъчни продукти, добив и преработка на полезни изкопаеми, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствена производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, контрол и гарантиране на качеството, сделки с интелектуална собственост, изграждане и поддържане на информационни бази данни, компютърен софтуер, хардуер и мрежи, рекламни, информационни, програмни, хотелиерски, туристически, импресарски или други услуги, покупка, пълен инженеринг, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  BT -ENGINEERING

Contact people -  BT -ENGINEERING

BOTYO TRENDAFILOV TABAKOV

Управител

Key figures -  BT -ENGINEERING

Activities -  BT -ENGINEERING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.