Contact - BULGARCOM RENTAL

96 Odrin str.
Vazrazhdane Distr., Fl. 2
1303 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8139713

Legal information - BULGARCOM RENTAL

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG131225416
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32393113

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - BULGARCOM RENTAL

ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЯХНАТА ПРЕПРОДАЖБА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  BULGARCOM RENTAL

Executives -  BULGARCOM RENTAL

DRAGOMIR HRISTOV DAKOV

Управител

Key figures -  BULGARCOM RENTAL

Participation -  BULGARCOM RENTAL

Activities -  BULGARCOM RENTAL

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)

ISIC 4 (WORLD) : Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.